วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เปิดตัวเลขเบิกจ่ายไม่มาตามนัด

เปิดตัวเลขเบิกจ่ายไม่มาตามนัด

  • Share:

งบลงทุนหมดลุ้นหมุนเศรษฐกิจ งบกลางค้างเติ่ง 7.5 หมื่นล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 7 ก.ค.ที่ผ่านมา สำนักงบประมาณได้รายงานให้ ครม.รับทราบภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2557-30 มิ.ย.2558 เบิกจ่ายเงินงบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น 1,853,518 ล้านบาท หรือ 72% จากงบประมาณรายจ่าย 2,575,000 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 3.5% ซึ่งตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตั้งไว้ที่สิ้นเดือน มิ.ย.2558 หรือสิ้นไตรมาส 3 ของปีงบประมาณต้องเบิกจ่ายให้ได้ที่ 75.5% แบ่งเป็นรายจ่ายประจำเบิกจ่ายแล้ว 1,635,816 ล้านบาทคิดเป็น 77% จากรายจ่ายประจำรวม 2,125,524 ล้านบาท ส่วนนี้มีการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย 1% ส่วนรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายแล้ว 217,702 ล้านบาท คิดเป็น 48.4% จากรายจ่ายลงทุนรวม 449,476 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25% ส่วนงบกลาง 76,755 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,012 ล้านบาท คิดเป็น 1.3% เหลืออยู่ 75,743 ล้านบาท

สำหรับในส่วนของโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล มีความคืบหน้าดังนี้ คือ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก กรอบวงเงินที่ ครม.อนุมัติไว้ทั้งสิ้น 23,000 ล้านบาท แบ่งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ 2555-2557 วงเงิน 7,800 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 6,783 ล้านบาท คิดเป็น 87.9% อีกส่วนเป็นเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจปี 2552 หรืองบไทยเข้มแข็ง วงเงิน 15,200 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 8,673 ล้านบาท คิดเป็น 57.8%

อย่างไรก็ตาม สำนักงบประมาณมีข้อเสนอดังนี้คือ การเบิกจ่ายที่ต่ำกว่าเป้าหมาย 3.5% โดยเฉพาะในส่วนของงบลงทุนที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เห็นสมควรที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจ้าสังกัด กำกับให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้ว่าราชการจังหวัด เร่งรัดการเบิกจ่าย ส่วนโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 3 เดือนแรก เห็นสมควรให้รัฐมนตรีที่กำกับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 23 หน่วยงาน เร่งรัดดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2558 หรือสิ้นเดือน ก.ย.นี้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้