วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ล้างหนี้กองทุนฟื้นฟูรูดปร๊าด 3 ปีหลังไปไวฝัน 15 ปีเหี้ยน

ล้างหนี้กองทุนฟื้นฟูรูดปร๊าด 3 ปีหลังไปไวฝัน 15 ปีเหี้ยน

  • Share:

นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า ภายใต้ พ.ร.บ.กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ.2555 ที่มีสาระสำคัญคือ สถาบันการเงินต้องนำเงินฝากในอัตรา 0.46% นำส่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อนำไปใช้ลดหนี้ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 จำนวน 1.392 ล้านล้านบาท ผลปรากฏว่า ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปี 2558 รวมระยะเวลา 3 ปี สถาบันการเงินได้นำส่งเงินดังกล่าวเพื่อใช้หนี้เงินต้น 99,762 ล้านบาท และดอกเบี้ย 120,632 ล้านบาท รวมเป็นเงินประมาณ 220,358 ล้านบาท ซึ่งอัตราดังกล่าวมีแนวโน้มที่ดีขึ้นและดีกว่า พ.ร.บ.เดิมที่ระบุว่าให้นำผลกำไรของ ธปท.มาใช้หนี้คืนเงินต้นกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ขณะที่ ค่าดอกเบี้ยกระทรวงการคลังเป็นผู้รับภาระทั้งหมด

สำหรับสาเหตุที่ทำให้หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูลดลงอย่างรวดเร็ว เพราะสถาบันการเงินมีเงินฝากในปริมาณที่มากขึ้น โดยในปี 2558 ปีเดียว
ธปท.ได้นำเงินมาหักเงินต้นเพื่อชำระหนี้ให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟู 40,482 ล้านบาท และดอกเบี้ย 26,130 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 66,612 ล้านบาท ซึ่งหากยังเป็นเช่นนี้ คาดว่าภายในระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่กฎหมายมีผล บังคับใช้เมื่อปี 2555 หนี้จะถูกล้างได้ทั้งหมด จากเดิมที่ตั้งเกือบ 20 ปี.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้