วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สางปมโครงการข้ามเจ้าพระยาทับซ้อน คมนาคมสั่งเร่งหาข้อสรุปก่อนเดินหน้า

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ และถนนเชื่อมต่อ ซึ่งเป็นโครงข่ายสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบขนส่งทางหลักของประเทศช่วง จ.สมุทรสาคร-จ.สมุทรปราการของกรมทางหลวงชนบท (ทช.)นั้น จากการศึกษาพบว่าทับซ้อนกับโครงการวงแหวนรอบนอกที่ 3 ทางด้านใต้ของกรมทางหลวง(ทล.) ดังนั้น จึงสั่งให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) ทล.และ ทช. ไปศึกษาหาข้อสรุปร่วมกันว่า จะดำเนินการก่อสร้างอย่างไร เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ และถนนเชื่อมต่อ ทางที่ปรึกษา ทช.อยู่ระหว่างศึกษาและออกแบบรายละเอียด จะแล้วเสร็จในปี 2559 ก่อนจะสำรวจออกแบบและเสนอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาและกระบวนการดำเนินการจะแล้วเสร็จก่อนวงแหวนรอบนอกที่ 3 ทางด้านใต้ของ ทล.ซึ่งได้กำหนดอยู่ในแผนยุทธศาสตร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเบื้องต้นมีแนวทางแก้ไขปัญหาจุดทับซ้อนวงแหวนรอบนอกที่ 3 และสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ อ.พระสมุทรเจดีย์ และถนนเชื่อมต่อ 3 แนวทางด้วยกันคือ

1. ก่อสร้างสะพาน 2 ชั้น โดยใช้โครงสร้างร่วมกัน 2. ก่อสร้างเป็นสะพานคู่ขนาน โดยให้โครงการของ ทช.ซึ่งมีความพร้อมก่อสร้างไปก่อน และเผื่อพื้นที่ด้านข้างให้อีกโครงการหนึ่ง และ 3. ก่อสร้างสะพานเดียว โดยใช้เส้นทางของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาของ ทช.เป็นส่วนหนึ่งของวงแหวน รอบที่ 3 ของ ทล. ซึ่งแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดคือแนวนอกที่ 3 สำหรับโครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ผลการศึกษาเบื้องต้นโครงการดังกล่าวมีมูลค่า 80,000 ล้านบาท.

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ และถนนเชื่อมต่อ 9 ก.ค. 2558 01:15 9 ก.ค. 2558 01:15 ไทยรัฐ