วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เดินหน้าดันร่าง พ.ร.บ.บริหารบุคคลฯในรั้วอุดม

เดินหน้าดันร่าง พ.ร.บ.บริหารบุคคลฯในรั้วอุดม

  • Share:

จากกรณีที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีมติเสนอให้ยกเลิกร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา เพราะมีจุดอ่อนและมีผู้คัดค้านจำนวนมาก รวมถึงที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ด้วยนั้น ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ยืนยันว่าจะยังคงเดินหน้าต่อไปเพราะมีการยกร่างมานานจนเกือบจะแล้วเสร็จ ซึ่งตนเห็นว่าหากมีการประกาศใช้จะเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ส่วนที่บอกว่ายังมีผู้คัดค้านจำนวนมาก โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเก่าแก่นั้น ที่ผ่านมาได้มีการหารือในที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)และเห็นว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้ จะไม่บังคับใช้กับทุกมหาวิทยาลัย ให้ขึ้นกับการพิจารณาของแต่ละแห่ง เพราะขณะนี้มีมหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งเปลี่ยนสถานะเป็น ม.ในกำกับรัฐ ซึ่งมี พ.ร.บ.ของตัวเอง

ด้าน ดร.สุมิตร สุวรรณ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ในฐานะประธานเครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัย กล่าวว่า เครือข่ายพนักงานฯสนับสนุนให้มีการเดินหน้าร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลฯ ต่อไป เพราะจะสามารถดูแลสิทธิประโยชน์ สวัสดิการได้ครอบคลุมทั้งทุกกลุ่มในสถาบันอุดมศึกษา.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้