วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รบ.จัดชุดเคลื่อนที่บริการใบอนุญาตเรือ 22 จังหวัด

รัฐบาลจัดชุดเคลื่อนบริการเบ็ดเสร็จลง 22 จังหวัด รับลงเรือที่ยังไม่มีใบอนุญาตครบถ้วน เชื่อช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ ย้ำหากเอกสารยังไม่ถูกต้องก็ไม่สามารถออกเรือได้เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมทั้งระบบ...

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 8 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการช่วยเหลือผ่อนปรนเรือประมงที่ไม่สามารถออกทำการประมงได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากเรือประมงเหล่านั้นยังไม่ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายว่า รัฐบาลได้จัดชุดเคลื่อนที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จไปในพื้นที่ 22 จังหวัดชายฝั่ง เพื่อให้บริการ ณ จุดที่เรือขึ้นท่า อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของเรือ ไต๋เรือ และลูกเรือได้มาแสดงหลักฐานเอกสารเพื่อให้สามารถออกทำการประมงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

"นายกฯ ต้องการให้ทุกอย่างมีความชัดเจน และเอื้อต่อชาวประมงที่ประกอบอาชีพสุจริตมากที่สุด โดยชุดเคลื่อนที่จะดำเนินการในช่วงระยะเวลา ระหว่างวันที่ 6-15 กรกฎาคมนี้ โดยแบ่งชุดปฏิบัติการออกเป็นหลายชุด ลงพื้นที่ครอบคลุมท่าเทียบเรือหลักทุกจังหวัด เพื่อให้บริการ หลายเรื่อง อาทิ จดทะเบียนเรือ ต่อใบอนุญาตการใช้เรือ ออกใบประกาศนียบัตรนายท้ายเรือ ผู้ควบคุมเรือ การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตใช้เรือ เป็นต้น โดยเป็นภารกิจที่บูรณาการหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมประมง กสทช. รวมถึงหน่วยงานท้องถิ่น ท้องที่ เชื่อว่าการอำนวยความสะดวกเช่นนี้จะช่วยให้เรือประมงจำนวนหนึ่งซึ่งไม่ได้ออกเรือ แต่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนมาแสดง สามารถกลับไปออกเรือได้ตามปกติ ส่วนเรือที่ไม่มีเอกสาร หรือไม่สามารถดำเนินการได้ถูกต้อง ก็ต้องหยุดออกเรือ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และเพื่อยกระดับการทำประมงของไทย และรักษาอุตสาหกรรมประมงในระยะยาว" พล.ต.สรรเสริญกล่าว

รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม จะต้องดำเนินการตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสารและอุปกรณ์ประจำเรือ จำนวน 12 รายการ ดังนี้ 1.ทะเบียนเรือไทย 2.ใบอนุญาตใช้เรือ 3.ใบอาชญาบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทำการประมง 4.สมุดบันทึกการทำประมง หรือ LOG BOOK 5.บัตรประชาชนไต๋เรือ 6.บัตรประชาชนนายท้ายเรือ 7.บัตรประชาชนช่างเครื่อง 8.ทะเบียนลูกจ้าง 9.บัตรสีชมพู 10.สัญญาจ้าง 11.ใบประกาศนายท้ายเรือ 12.ใบประกาศช่างเครื่อง ซึ่งขณะนี้เรือประมงพื้นบ้านยังคงออกเรือได้ตามปกติ และมีรายงานว่าหลายพื้นที่สามารถจับปลาได้เพิ่มขึ้น.

รัฐบาลจัดชุดเคลื่อนบริการเบ็ดเสร็จลง 22 จังหวัด รับลงเรือที่ยังไม่มีใบอนุญาตครบถ้วน เชื่อช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ ย้ำหากเอกสารยังไม่ถูกต้องก็ไม่สามารถออกเรือได้เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมทั้งระบบ... 8 ก.ค. 2558 20:02 8 ก.ค. 2558 22:58 ไทยรัฐ