วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ข้าววิสาหกิจชุมชนพัทลุง ราคาทรุด หลังรายย่อยจำหน่ายราคาถูกกว่า

ยอดจำหน่ายข้าวของวิสาหกิจชุมชน จ.พัทลุง ลดลงมาก เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากผู้ผลิตรายย่อย ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าว นำข้าวมาขายตามท้องตลาดในราคาที่ถูกกว่า ทำให้ผู้บริโภคหันไปซื้อข้าวของผู้ผลิตแทน

เมื่อวันที่ 8 ก.ค.2558 นางแจ่ม แก้วขำ ประธานวิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือบ้านอ้ายใหญ่ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง เปิดเผยว่า ทางวิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือบ้านอ้ายใหญ่ จะผลิตข้าวตามความต้องการของตลาด อาทิ ข้าวสังข์หยด ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมนิล ข้ามหอมปทุม ฯลฯ โดยมีตลาดที่สำคัญในกรุงเทพ เช่น ตลาดโอทอป

สำหรับในปีนี้ ยอดจำหน่ายลดลงมาก จากปีที่ผ่านมามียอดจำหน่ายวันละ 300 กิโลกรัม ในปีนี้เหลือแค่วันละ 200 กิโลกรัม ไม่เกิน 300 กิโลกรัม สาเหตุสำคัญมาจากกลุ่มผู้ผลิตรายย่อยผลิตข้าวพันธุ์ดังกล่าว โดยเฉพาะข้าวสังข์หยด ซึ่งไม่ได้ปลูกตามระบบจีไอ มาขายตามท้องตลาด ในราคาที่ถูกกว่าข้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทำให้ผู้บริโภคหันไปซื้อข้าวของผู้ผลิตรายย่อยแทน

ด้าน นายจักรกฤษณ์ สามัคคี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเรียนรู้เกษตรธรรมชาติบางแก้ว จ.พัทลุง ผู้ทำนาข้าวสังข์หยดอินทรีย์รายใหญ่ เปิดเผยว่า ทางกลุ่มทำนาข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าว การดำเนินกิจการยังอยู่ในเกณฑ์ดีตลอดมา ราคาข้าวในกลุ่มยังมีการรับซื้ออยู่ที่ 18,000 – 20,000 บาทต่อตัน

ส่วนข้าวสังข์หยดที่ไม่ได้ทำนาในระบบอินทรีย์ และไม่ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าว ทางกลุ่มจะไม่รับซื้อโดยเด็ดขาด สำหรับในกลุ่มไม่มีปัญหาเรื่องการตลาด เพราะมีกลุ่มลูกค้าผู้บริโภคที่ชัดเจน มีแบรนด์สินค้าที่ได้รับการเชื่อถือมาโดยตลอด.

ยอดจำหน่ายข้าวของวิสาหกิจชุมชน จ.พัทลุง ลดลงมาก เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากผู้ผลิตรายย่อย ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าว นำข้าวมาขายตามท้องตลาดในราคาที่ถูกกว่า ทำให้ผู้บริโภคหันไปซื้อข้าวของผู้ผลิตแทน ... 8 ก.ค. 2558 16:34 8 ก.ค. 2558 22:11 ไทยรัฐ