วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มท.1 ถกด่วน ผู้ว่าฯ กำชับ แก้ภัยแล้ง ป้องกันปัญหาแย่งน้ำ

มท.1 ถกด่วน ผู้ว่าฯ กำชับ แก้ภัยแล้ง ป้องกันปัญหาแย่งน้ำ

  • Share:

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ห่วงปัญหาภัยแล้ง ประชุมด่วน ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ แจง เกษตรกรไม่ให้มีปัญหาการแย่งน้ำ ประคับประคองพืชผลทางการเกษตรไม่ให้เสียหาย 

วันที่ 8 ก.ค. เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ video conference ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และปัญหาฝนทิ้งช่วง และติดตามความก้าวหน้าการจัดกิจกรรม Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ ในส่วนภูมิภาค

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กำชับให้ทุกจังหวัดติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ภายในจังหวัดอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในพื้นที่ทำการเกษตรในเขตชลประทาน ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ เร่งสร้างความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกร ตามแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ ตามที่รัฐบาลกำหนด เพื่อประคับประคองพืชผลทางการเกษตร ที่ได้เพาะปลูกไปแล้วไม่ให้เกิดความเสียหาย และไม่ให้มีปัญหาการแย่งน้ำ ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีและเป็นธรรม ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องรู้ปัญหาว่าที่ไหน มีปัญหาอย่างไร พื้นที่ใดมีปัญหาต้องเร่งแก้ไขทั้งชาวไร่ ชาวนา พืชไร่และการประมง และขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอลงไปดูแลทุกข์ของพี่น้องเกษตรกร เพื่อสร้างความอุ่นใจและถ่ายทอดความห่วงใยของรัฐบาลไปสู่พี่น้องประชาชน

ในส่วนของการทำการเกษตรนอกเขตชลประทานที่ต้องรอฝนต้องลงไปดูแลด้วยเช่นกัน หากที่ใดมีปัญหาต้องหาแนวทางการช่วยเหลือ ด้านน้ำอุปโภคบริโภคขอให้ดำเนินการตามแผนงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จากนั้นได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการของกิจกรรม Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ในส่วนภูมิภาค โดยในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กำชับเพิ่มเติมใน 2 ประเด็นสำคัญ คือ 1.การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยประชาชนสามารถนำรถจักรยานทุกประเภท ที่มีความปลอดภัยมาเข้าร่วมในกิจกรรม เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยพร้อมเพรียงกันของคนไทยทั้งแผ่นดิน

2.การเตรียมพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ ขอให้จังหวัดเตรียมพร้อมเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที และสุดท้าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ฝากถึงเรื่องการสร้างความเข้าใจ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญอย่างมาก โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอได้ใช้กลไกท้องที่ ท้องถิ่นลงไปสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ซึ่งรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะเข้ามาแก้ปัญหาความขัดแย้งและนำพาประเทศชาติไปสู่ระบอบประชาธิปไตยในอนาคต โดยยึดตามโรดแม็ปของรัฐบาล

อย่างไรก็ดี ในการสร้างความเข้าใจ ความรับรู้ต่อสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้น ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันเพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อย จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยดูแลในเรื่องนี้ด้วย

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้