วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ไขข้อข้องใจคนไทย ปมตั้งอาชีวะ? ฟังรัฐบาลนิวซีแลนด์ขอตอบเอง

ไขข้อข้องใจคนไทย ปมตั้งอาชีวะ? ฟังรัฐบาลนิวซีแลนด์ขอตอบเอง

  • Share:

นายเอกภพ เหลือรา หรือ ตั้ง อาชีวะ ผู้ต้องหาคดีหมิ่นเบื้องสูง หนึ่งในผู้ต้องหาที่ทางการไทยต้องการตัว พำนักอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ ในฐานะอะไร? อยู่ในฐานะผู้ลี้ภัยทางการเมืองหรือไม่ ประเทศไทยและนิวซีแลนด์ มีพันธสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกันหรือไม่ และผู้ต้องหาในคดี มาตรา 112 สามารถถูกส่งตัวกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยได้หรือไม่ คำถามที่ค้างคามาเนิ่นนาน ในวันนี้ ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ ร่วมกับ ทีมข่าวต่างประเทศไทยรัฐออนไลน์ ได้พยายามเสาะแสวงหาคำตอบ ผ่านไปทางสถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย จนที่สุดได้รับคำตอบจากกระทรวงต่างประเทศนิวซีแลนด์ ในข้อสงสัยต่างๆ มาดังนี้

ถาม : 1. ขอทราบขั้นตอนในการยื่นขอสถานะการเป็นพลเมืองนิวซีแลนด์ หรือการขอวีซ่าถาวร??

ตอบ : นโยบายคนเข้าเมืองของนิวซีแลนด์ อนุญาตที่จะรับแรงงานที่มีฝีมือและมีทักษะขั้นสูง รวมทั้งครอบครัวของพวกเขามาอยู่ในนิวซีแลนด์ เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของเราเติบโต ขณะเดียวกัน ก็ยังอนุญาตให้พลเมืองนิวซีแลนด์ให้การสนับสนุนครอบครัวที่มีความใกล้ชิดกับพวกเขาเข้ามาอยู่ในนิวซีแลนด์ด้วย

ทั้งนี้ มีบุคคลหลายประเภทที่มีสิทธิยื่นสมัครขอเข้ามาอยู่อาศัยในนิวซีแลนด์ ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ Immigration New Zealand (INZ)

อย่างไรก็ตาม การยื่นขอเป็นพลเมืองนิวซีแลนด์ เป็นงานกระทรวงมหาดไทยนิวซีแลนด์ ซึ่งสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นคำขอตามลิงก์ที่แนบมานี้ http://www.dia.govt.nz/New-Zealand-citizenship

ถาม : 2. การยื่นขอเป็นพลเมืองหรือขอวีซ่าถาวรในนิวซีแลนด์นั้น ผู้ต้องสงสัยในคดีอาญาจากประเทศไทยสามารถดำเนินการยื่นขอได้หรือไม่?

ตอบ : กรมตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ไม่สามารถแสดงความเห็นเกี่ยวกับสถานะของคนเข้าเมืองเป็นรายบุคคลได้ โดยไม่ได้รับการยินยอมจากบุคคลนั้น และเรื่องการขอเป็นพลเมืองนิวซีแลนด์นั้น ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยนิวซีแลนด์

ถาม : 3. ต้องการทราบกฎระเบียบของการยื่นขอลี้ภัยทางการเมืองในนิวซีแลนด์ และคุณสมบัติสำคัญที่สุดที่ใช้ในการพิจารณาขอลี้ภัยทางการเมืองในนิวซีแลนด์คืออะไร?

ตอบ : รัฐบาลนิวซีแลนด์ดำเนินการตามพันธสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และความรับผิดชอบตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด

ซึ่งการลงนามในข้อตกลงเกี่ยวกับสถานะของผู้ลี้ภัย (Refugee Convention) ปี 1951 และพิธีสารปี 1967 ได้ถูกกำหนดให้พิจารณาคำอ้างทั้งหมดเพื่อขอสถานะผู้ลี้ภัย จากผู้ที่พยายามจะเข้ามาขอลี้ภัยอยู่ในพรมแดนของนิวซีแลนด์ โดยสถานะผู้ลี้ภัยนั้น สามารถถูกนำมาอ้างได้เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินหรือท่าเรือของนิวซีแลนด์ หรือยื่นภายหลังเดินทางมาถึงนิวซีแลนด์แล้ว โดยผู้ขอลี้ภัยนั้น คือประชาชนซึ่งมีคุณสมบัติในการขอลี้ภัย ตาม Refugee Convention ซึ่งได้รับการแก้ไขใหม่และอยู่ในพิธีสารปี 1967

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการตัดสินคำอ้างเพื่อขอสถานะผู้ลี้ภัยในนิวซีแลนด์ ถือเป็นลำดับขั้นตอนแรกเพื่อขอสถานะผู้ลี้ภัย จากนั้นจะไปสู่ขั้นตอนของการยื่นเรื่องขอลี้ภัย และการคุ้มครองของศาลยุติธรรม โดยคุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นเรื่องขอสถานะผู้ลี้ภัยในนิวซีแลนด์ตามลิงก์ข้างล่างนี้ -http://www.immigration.govt.nz/NR/rdonlyres/E809F05F-60EF-4483-9272-92B0EACDB440/0/claimingrefugeeprotectionstatus.pdf

ส่วนกรณีการให้สิทธิผู้ลี้ภัยที่แยกออกมานั้น ภายใต้โครงการโควตาผู้ลี้ภัยของนิวซีแลนด์ ได้กำหนดให้รับผู้ลี้ภัยปีละ 750 คน ซึ่งถูกเสนอมายังนิวซีแลนด์ โดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ซึ่งผู้ลี้ภัยเหล่านี้ถูกพิจารณาโดยกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์เพื่อเข้ามาพำนักอยู่ในนิวซีแลนด์ ภายใต้โครงการโควตาผู้ลี้ภัย ซึ่งต้องได้รับการยอมรับในฐานะผู้ลี้ภัยและเสนอมาโดย UNHCR

โดยตามข้อตกลง UNHCR มีหน้าที่ตัดสินเลือกบุคคลเพื่อขอสถานะผู้ลี้ภัย ไม่ว่าจะเป็นการเลือกประเทศที่ดีสุดให้แก่ผู้ลี้ภัย หรือการพิจารณาว่าสมควรจะส่งผู้ลี้ภัยไม่ว่าจะชายหรือหญิง ไปยังประเทศที่สาม เพื่อความปลอดภัยของพวกเขา ซึ่งผู้ลี้ภัยทั้งหมดจะต้องยอมรับในข้อตกลงเข้ามาพำนักอยู่ในนิวซีแลนด์ ภายใต้โครงการโควตาผู้ลี้ภัย ซึ่งจำเป็นต้องมีคุณสมบัติตามนโยบายผู้ลี้ภัย, สุขภาพ, ความมั่นคง และความเสี่ยงของการเข้าเมือง

ถาม : 4. คนไทยที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยทำความผิดในคดีอาญา มาตรา 112 สามารถขอลี้ภัยอยู่ในนิวซีแลนด์ได้หรือไม่?

ตอบ :  กรมตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับบุคคลที่ขอลี้ภัยว่า จะได้รับอนุญาตให้ลี้ภัยหรือไม่ เนื่องจากตามมาตรา 151 ในกฎหมายคนเข้าเมืองปี 2009 ของนิวซีแลนด์นั้น ได้กำหนดว่าต้องรักษาคำขอลี้ภัยเหล่านั้นไว้เป็นความลับ เพื่อให้ความเคารพต่อผู้อ้างสิทธิลี้ภัย รวมทั้งผู้ลี้ภัยและการคุ้มครองประชาชน

ถาม : 5. ประเทศไทยและนิวซีแลนด์มีสนธิสัญญาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนหรือไม่?

ตอบ : ไทยและนิวซีแลนด์ ไม่มีข้อตกลงหรือสนธิสัญญาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน แต่การส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน ระหว่างนิวซีแลนด์กับนานาประเทศนั้น ดำเนินการตามกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนของนิวซีแลนด์ ปี 1999 ซึ่งทางการนิวซีแลนด์อาจถูกผูกพันในฐานะเป็นรัฐที่รับช่วง ตามสนธิสัญญาส่งตัวผู้ก่อการร้าย ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงโดยสหราชอาณาจักร ก่อนหน้าที่นิวซีแลนด์จะได้รับเอกราช

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสนธิสัญญาและกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน สามารถดูได้ที่ http://www.mfat.govt.nz/Treaties-and-International-Law/06-International-Courts-and-Tribunals/6-Extradition.php

ถาม : 6. ต้องการทราบสถานะของนายเอกภพ เหลือรา หรือตั้ง อาชีวะ ในนิวซีแลนด์ว่าเขาได้เป็นพลเมืองนิวซีแลนด์ หรือได้สิทธิ์พำนักถาวรในนิวซีแลนด์หรือยัง???

ตอบ : กรมตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ ไม่สามารถแสดงความเห็นใดๆ เกี่ยวกับสถานภาพของคนเข้าเมืองเป็นรายบุคคลได้ หากไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น...

ฉบับภาษาอังกฤษ 

Query: I would like to know about the procedure to apply for New Zealand citizenship or permanent residence?

Response: Immigration policy allows highly skilled and experienced workers and their immediate families to migrate to New Zealand to help our economy grow. It also allows New Zealanders to sponsor their close family to migrate to New Zealand.

There are several categories under which people can apply to migrate to New Zealand. Full details are available on the Immigration New Zealand (INZ) website.

Please note that citizenship is a matter for the Department of Internal Affairs. You can find more details on citizenship requirements at the following link:- http://www.dia.govt.nz/New-Zealand-citizenship

Query: In case of applying for New Zealand citizenship or permanent residence status, can the criminal suspected person from Thailand apply for it?

Response: Immigration New Zealand is not able to comment on the immigration status of individuals without a privacy waiver. As noted above citizenship is a matter for the Department of Internal Affairs.

Query:I would like to know the regulations regarding seeking political asylum in New Zealand and what is the most important qualification for considering political asylum in New Zealand ?

Response: New Zealand takes its international humanitarian obligations and responsibilities seriously.

As signatories to the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees (Refugee Convention) and its 1967 Protocol is obliged to consider all claims made for refugee status from asylum seekers within New Zealand’s borders. Refugee status can be claimed on arrival at a New Zealand airport or port, or at a later time after arrival in New Zealand. Refugees are people who meet the definition of a refugee provided in the Refugee Convention, as amended by its 1967 Protocol. The authorities involved in determining claims for refugee status in New Zealand are at first instance the Refugee Status Branch of Immigration New Zealand and then on appeal the Immigration and Protection Tribunal. You can find further information about claiming refugee status in New Zealand at the following link:- http://www.immigration.govt.nz/NR/rdonlyres/E809F05F-60EF-4483-9272-92B0EACDB440/0/claimingrefugeeprotectionstatus.pdf

Separately under New Zealand’s Refugee Quota Programme, New Zealand resettles 750 refugees per year which are referred to New Zealand by the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Refugees considered by Immigration New Zealand for resettlement under the Refugee Quota Programme must be recognised as mandated refugees and referred by UNHCR according to prescribed international resettlement guidelines. For refugees referred for resettlement by the UNHCR, the UNHCR determines the person’s refugee status, whether resettlement is the best option for the refugee and whether his/her case will be referred for resettlement to a safe third country. All refugees accepted for resettlement in New Zealand under the Refugee Quota Programme need to meet immigration policy and health, security and immigration risk requirements.

Query: Is a Thai national who is suspected of violating Thai Criminal Code, article 112 Article can seek political asylum in New Zealand?

Response: Immigration New Zealand is not able to comment on whether someone has claimed asylum or been granted asylum or not. This is because section 151 of the Immigration Act 2009 requires that confidentiality must be maintained in respect of asylum claimants, refugees and protected people.

Query: Does Thailand and New Zealand have extradition treaty?

Response: No, there is no agreement/treaty - but extradition between New Zealand and an overseas state is covered by the Extradition Act 1999. New Zealand may be bound as a successor state to extradition treaties concluded on its behalf by the United Kingdom prior to independence. For more information about treaties and international law, see: http://www.mfat.govt.nz/Treaties-and-International-Law/06-International-Courts-and-Tribunals/6-Extradition.php


Query: I would like to know about the status of Mr.Ekapop luera or ‘ Tang Acheewa’ in New Zealand, is he a New Zealander citizen or permanent resident?

Response: Immigration New Zealand is not able to comment on the immigration status of individuals without a privacy waiver.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้