วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปลุกพลังจิตอาสา สร้างสังคมไทยน่าอยู่

ปลุกพลังจิตอาสา สร้างสังคมไทยน่าอยู่

  • Share:

มองเห็นความสำคัญของสังคมที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ บรรดาองค์กรข้ามชาติจึงระดมพลังสร้างสรรค์ชุมชนให้น่าอยู่ เริ่มด้วย ธนาคารซิตี้แบงก์ ดำเนินนโยบายให้การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับที่ซิตี้แบงก์เข้าไปทำธุรกิจ เหมือนกันทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย โดยจัดตั้งเป็น“วันชุมชนซิตี้” ขึ้นตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบันดำเนินกิจกรรมประสบความสำเร็จมาครบ 10 ปีแล้ว มร.ดาเรน บัคลีย์ ผู้บริหารธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 10 ปีมา มีอาสาสมัครพร้อมเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวพนักงานซิตี้แบงก์ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมวันชุมชนซิตี้ ด้วยการพัฒนาชุมชนใกล้เคียงที่พักอาศัยมากกว่า 11,000 กิจกรรม มีอาสาสมัครมากกว่า 540,000 คน ใน 93 ประเทศ

ผู้บริหารธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย กล่าวต่อว่า สำหรับในประเทศไทยมีอาสาสมัครกว่า 2,100 คน เข้าร่วมกิจกรรมของเรา อาทิ วิ่งการกุศลเพื่อช้าง เพื่อระดมเงินทุนสำหรับโครงการ “ซิตี้รักษ์ช้าง” เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของลูกช้าง, โรงเรียนในฝัน 9 ระดมเงินทุนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนและนักเรียนที่ขาดแคลน, กิจกรรมบริจาคโลหิต และกิจกรรมผู้หญิงฉลาดออม ฉลาดใช้ จัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานทางการเงินและสร้างทักษะในการบริหารเงินให้กับผู้หญิงจากชุมชนแออัด ผู้ต้องขังหญิง และกลุ่มฝึกอาชีพ เป็นต้น

ด้าน กลุ่มแอกซ่า โดย บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ไทย จัดทำโครงการ “น้ำเปลี่ยนแปลง...ชุมชนปรับตัว” เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำฝนที่มีผลกระทบต่อชุมชนและสังคม โดยคัดพื้นที่ 5 อำเภอใน จ.เชียงใหม่ และน่าน และล่าสุด อองรี เดอ คาสต์ ผู้บริหารแอกซ่า นำทีมพนักงานจิตอาสาลงพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำ ที่บ้านสามสบบน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ด้วยตนเอง โดยกล่าวว่า แอกซ่าต้องการสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่เกิดจากมนุษย์ โครงการนี้จะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในชุมชน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้