วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แค่ไหนคือประชานิยม?

แค่ไหนคือประชานิยม?

  • Share:

“ประชานิยม” กลับมาเป็นข่าวอีกครั้ง กระทรวงพาณิชย์เปิดประมูลขายข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวอีกรอบ รวม 1.39 ล้านตัน เป็นข้าวเสื่อมคุณภาพ ผู้ประมูลซื้อได้แก่ผู้ผลิตชีวมวล โรงไฟฟ้า หรือโรงงานปูน อีกส่วนหนึ่งเป็นผู้ผลิตเอทานอล คาดว่าจะขายได้ไม่เกิน กก.ละ 1 บาท หรือตันละ 1,000 บาท จึงต้องขาดทุนประมาณ 3 หมื่นล้านบาท

เป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่ง ซึ่งสะท้อนถึงความเสียหายจากนโยบายประชานิยมแบบสุดโต่ง ในขณะที่สื่อมวลชนไทยกำลังวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับนโยบายประชานิยม อันเป็นสาเหตุสำคัญ ทำให้ประเทศกรีซล้มละลาย เพราะมีหนี้สินล้นพ้น ต้องผิดชำระหนี้ซ้ำซาก จนรัฐบาลต้องให้ออกเสียงประชามติ จะตามใจหรือไม่ตามใจเจ้าหนี้?

ผลการออกเสียงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ชาวกรีกลงมติไม่ยอมรับเงื่อนไขเจ้าหนี้ด้วยคะแนนท่วมท้น นายกรัฐมนตรี (หนุ่ม) ซีปราสจึงมีอำนาจต่อรองเจ้าหนี้มากขึ้น แต่ไม่สามารถลบล้าง “บาป” ที่รัฐบาลชุดก่อนๆก่อเอาไว้ นั่นก็คือหนี้มากมายมหาศาลจากการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ตามโครงการลดแลกแจกแถม จึงก่อหนี้มหาศาลที่มิอาจชำระได้

ประชานิยมของกรีซกับไทยอาจต่างกัน แต่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือใช้จ่ายเกินตัว เพื่อหาเสียงอย่างไร้ขีดจำกัด นักการเมืองไทยชอบประกาศนโยบายลดแลกแจกแถม บ้านหลังแรก รถคันแรก กองทุนหมู่บ้าน กองทุนสตรี บัตรเครดิตพลังงาน บัตรเครดิตเกษตรกร ฯลฯ โดยมุ่งหาเสียงเป็นหลักใหญ่ โดยใช้เงินภาษีประชาชน โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายใดๆ

เนื่องจากโครงการรับจำนำข้าวที่ขาดทุนหลายแสนล้านบาท รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ของ คสช. จึงเขียนบังคับไว้ว่า รัฐธรรมนูญถาวรฉบับใหม่ จะต้องบัญญัติ เรื่องกลไกที่มีประสิทธิภาพป้องกันในการ บริหารราชการแผ่นดิน ที่มุ่งสร้างความนิยมทางการเมือง อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศและประชาชน นี่คือการป้องกันประชานิยมแบบสุดโต่ง

แต่ดูเหมือนว่าร่างรัฐธรรมนูญใหม่ จะไม่ได้เขียนมาตรการป้องกันประชานิยมไว้โดยตรง แต่เขียนไว้ในหมวดที่ว่าด้วยการคลังและการงบประมาณ ต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หลักประสิทธิภาพและความคุ้มค่า หลักการรักษาวินัยทางการคลัง และให้องค์กรอิสระฟ้องศาลปกครอง ถ้านักการเมืองใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ที่จะทำให้รัฐเสียหาย เพื่อระงับยับยั้ง

แต่ยังไม่มีใครให้คำจำกัดความของ “ประชานิยม” ไว้อย่างชัดเจน แค่ไหนจึงจะถือว่าประชานิยม โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นประชานิยมหรือไม่? อาจเป็นหรือไม่เป็นได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการปฏิบัติ ประเทศที่คนเป็นอันมากยังยากจนอย่างไทย รัฐบาลยังจำเป็นต้องอุ้มกลุ่มผู้ด้อยโอกาส แต่โครงการรับจำนำข้าวแบบเอาใจชาวนาสุดๆ ถือว่าสุดโต่งหรือไม่?

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้