วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประชากรที่เปราะบาง

วันที่ 11 ก.ค.ของทุกปี ถือเป็นวันประชากรโลก (World Population Day) ตามประกาศของสหประชาชาติ และนายแพทย์ บาบาทุนเด โอโซทิเมฮิน รองเลขาธิการสหประชาชาติ (United Nation) และผู้อำนวยการบริการกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ได้ส่งสาส์นถึงนานาชาติว่า ประเด็นหลักของวันประชากรโลกปีนี้ คือ การส่งเสริมและคุ้มครอง “ประชากรที่มีความเปราะบางในช่วงภาวะฉุกเฉิน” โดยพุ่งเป้าไปที่สตรีและเยาวชนหญิงที่เผชิญสถานการณ์ต่างๆในช่วงภาวะที่เกิดความขัดแย้งและภัยพิบัติ

รายงานล่าสุดของสหประชาชาติเตือนให้เห็นว่า จำนวนคนที่ถูกบังคับให้ย้ายถิ่นฐานอย่างไม่เต็มใจมีจำนวนที่เพิ่มสูงเกือบถึง 60 ล้านคนในช่วงปี 2558 ผู้หญิงและเด็กวัยรุ่นหญิงเป็นหนึ่งในกลุ่มคนเหล่านี้ที่ต้องพบกับภัยคุกคามเพราะไม่ได้รับบริการทางด้านสุขภาพและด้านอื่นๆ ที่จำเป็น ทั้งยังต้องเผชิญความเสี่ยงมากขึ้นจากการถูกทารุณ การถูกเอาเปรียบทางเพศ การใช้ความรุนแรง และการถูกบังคับให้แต่งงานในช่วงความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ ซึ่งเกิดจากการมีหลักธรรมาภิบาลที่ไม่ดีหรือล้มเหลว, ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสู้รบของกลุ่มหัวรุนแรงที่ต้องการดินแดน ทรัพยากร และอำนาจ

เนื่องในวันประชากรโลกนี้ UNFPA จึงเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศทวีความพยายามในการปกป้องสุขภาพและสิทธิของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง ต้องส่งเสริมผู้หญิง เด็กวัยรุ่นหญิง และเยาวชน ในการแสดงบทบาทของพวกเธออย่างเต็มที่ในการเจรจาสันติภาพ สร้างสันติภาพและการฟื้นฟู และต้องทำให้แน่ใจว่า รัฐบาลต่างๆจะปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ และนำผู้กระทำผิดในการใช้ความรุนแรง ทางเพศเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

นอกจากนี้ แม้ในช่วงสถานการณ์ปกติ ภาวะแทรกซ้อนด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ก็ยังเป็นสาเหตุสำคัญในการเสียชีวิตและเจ็บป่วยของผู้หญิงวัยที่มีบุตรได้ จากการคาดการณ์ 1 ใน 5 ของผู้หญิงและวัยรุ่นหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่ได้รับ การช่วยเหลือจากสูติแพทย์ จนอาจถึงแก่ความตายและบาดเจ็บหนัก ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลต่างๆ และหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นพันธมิตร UNFPA จะต้องสนับสนุนชุดสุขอนามัย อุปกรณ์ทำคลอด อุปกรณ์การคุมกำเนิด และการสนับสนุนอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือประชากรที่เปราะบางเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินได้โดยไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต.

8 ก.ค. 2558 10:05 8 ก.ค. 2558 10:05 ไทยรัฐ