วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ไทยรัฐวิทยากับการปฏิรูปการศึกษา

ไทยรัฐวิทยากับการปฏิรูปการศึกษา

โดย ซี.12
9 ก.ค. 2558 05:01 น.
  • Share:

ยาวนานมากว่า 30 ปีที่มูลนิธิไทยรัฐร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดอบรมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี

ปีนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่อง ไทยรัฐวิทยากับการปฏิรูปการศึกษา โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานพิธีเปิด

และปาฐกถาพิเศษเรื่องดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00-10.30 น. คือวันนี้ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อไหนลงให้มือชั้นรองนายกฯวิษณุมาพูดแล้วรับรองว่ามีมุกเด็ดแน่ๆ

นอกจากนั้นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเชิญให้มาเป็นวิทยากรในช่วงต่างๆ ได้แก่ นายกฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่องการปฏิรูปการศึกษา พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการบรรยายพิเศษ เรื่องการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

แถมด้วยการบรรยายพิเศษเรื่องการบริหารโรงเรียนในยุคปฏิรูปโดย นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และ นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ จะได้มามอบนโยบายและนำเสนอผลงานการดำเนินงานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ตามนโยบาย สพฐ.ด้วย

งานเดียวกันนี้มีการมอบรางวัลโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่ชนะเลิศ ในการจัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษา ดีเด่น ประจำปี 2557 จำนวน 13 โรงเรียน คือ

1.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) จ.ชัยภูมิ 2.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง) จ.ขอนแก่น 3.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) จ.ปัตตานี 4.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) จ.ตาก 5.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) จ.สกลนคร 6.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) จ.สระบุรี 7.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) จ.ปทุมธานี 8.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 70 (บ้านบางแก้ว) จ.สมุทรสงคราม 9.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) จ.ชุมพร 10.ร.ร. ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) จ.สระแก้ว 11.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) จ.สุราษฎร์ธานี 12.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) จ.น่าน 13.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ) จ.แม่ฮ่องสอน

ในงานสัมมนามีการแสดงนิทรรศการของกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคกลาง-ภาคตะวันออก ทั้ง 31 โรงเรียน ซึ่งเป็นการนำเสนอภาพแห่งความสำเร็จของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาด้านต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา เช่น การจัดการเรียนรู้ ครู : นักเรียน เอกลักษณ์ความเป็นไทยรัฐวิทยา รวมทั้งการนำเสนอหลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรมเรื่องสื่อมวลชนศึกษา โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบลดภาวะโรคอ้วนและปัจจัยเสี่ยง ด้วยหลัก 6 อ. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี ที่ใช้สอนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ทั้ง 101 แห่งทั่วประเทศ

ขอเชิญชวนผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ใน วันที่ 9 กรกฎาคม 2558.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้