วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลำพูนเร่งแก้ปัญหา “แม่น้ำกวง” เน่าเสีย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่แม่น้ำกวง จังหวัดลำพูน เน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น เป็นเหตุให้ปลาในกระชังของเกษตรกรผู้เลี้ยงตายเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้แก้ไขโดยการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช พร้อมทั้งใช้สาร EM (น้ำหมักชีวภาพ) บำบัด และใช้เครื่องเติมอากาศในลำน้ำ 3 แห่ง ทำให้น้ำดีขึ้นบ้างในบริเวณที่ดำเนินการเพื่อให้การแก้ไขปัญหาน้ำกวงเน่าเสียได้ตลอดลำน้ำ

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 7 ก.ค. ที่ห้องประชุม เทศบาลเมืองลำพูน นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ประชุมหัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ในแนวแม่น้ำกวงไหลผ่าน เพื่อให้กำจัดผักตบชวาและวัชพืช พร้อมทั้งใส่สารบำบัดน้ำเสีย โดยได้สั่งการให้หน่วยงานปกครองส่วนทั้งถิ่นทั้ง 11 แห่ง ที่รับผิดชอบลำน้ำกวง ตั้งแต่ต้นน้ำ เขตติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ เทศบาลตำบลบ้านธิ, เทศบาลตำบลมะเขือแจ้, เทศบาลตำบลอุโมงค์, เทศบาลตำบลบ้านกลาง, เทศบาลตำบลเหมืองง่า, เทศบาลเมืองลำพูน, เทศบาลตำบลเวียงยอง, เทศบาลตำบลต้นธง, เทศบาลตำบลบ้านแป้น, เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง และเทศบาลตำบลป่าซาง รวมระยะทาง 41 กิโลเมตร ให้ร่วมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืช พร้อมทั้งใส่สารบำบัดน้ำเสีย

ส่วนที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจ้างผู้รับเหมาใช้เรือกำจัดผักตบชวา ตั้งแต่สะพานศรีบุญยืน ถึง สะพานศรีเมืองยู้ อ.เมืองลำพูน ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งผู้รับเหมาทำงานได้ล่าช้า เนื่องจากใช้เรือโป๊ะขนาดเล็ก

นอกจากนี้ จังหวัดได้เชิญชวนให้เทศบาลที่รับผิดชอบแม่น้ำกวงทั้ง 11 แห่งร่วมกันจัดงาน คืนน้ำใสให้แม่น้ำกวง ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558 เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร โดยจะจัดให้มีพิธีสืบชะตาแม่น้ำกวง พิธีแห่ช้างเผือกขอฝนขอน้ำ เป็นการสานความสัมพันธ์ของคนปลายน้ำไปสู่คนต้นน้ำ และสร้างกระบวนการแห่งวิถีวัฒนธรรม ปลุกจิตสำนึกคนลำพูนใช้ชีวิตร่วมกับสายน้ำอีกด้วย.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่แม่น้ำกวง จังหวัดลำพูน เน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น เป็นเหตุให้ปลาในกระชังของเกษตรกรผู้เลี้ยงตายเป็นจำนวนมาก... 8 ก.ค. 2558 08:45 8 ก.ค. 2558 08:46 ไทยรัฐ