วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เลขาฯ สปก.ตรวจพื้นที่เชียงของชี้ใช้ ม.44 ไร้ปัญหา

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 ก.ค. ที่โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ อ.เชียงของ จ.เชียงราย นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ สปก. ได้แถลงข่าวสรุปผลการติดตามสำรวจพื้นที่ การจัดที่ดิน และการใช้ประโยชน์ดิน สปก.บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา และ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ว่าตามสภาพพื้นที่ สปก.หน้าด่านสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) อ.เชียงของ ซึ่งเป็นพื้นที่เตรียมรองรับการขยายตัวของการลงทุนตามเส้นทาง R3A เชื่อมการขนส่งประเทศลาว-จีน-เวียดนามเหนือ พบว่ายังเป็นพื้นที่ว่างเปล่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นชุมชน และยังไม่มีการลงทุนมากนัก ต่างไปจาก ม.พะเยา ที่มีการขยายตัวของชุมชนอย่างต่อเนื่องรวดเร็วโดยธรรมชาตินายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ สปก. กล่าวว่า บริเวณหน้าด่านเชียงของทั้งหมด มีพื้นที่อยู่จำนวน 3.910 ไร่ แบ่งเป็น 757 แปลง มีผู้ครอบครองจำนวน 529 ราย แบ่งเป็นที่ดินมีโฉนด นส.3 และ สค.1 ประมาณ 1 พันกว่าไร่ แทรกอยู่ในพื้นที่ สปก. ที่เหลือเป็น สปก.ประมาณ 2,000 กว่าไร่ และการที่จะนำที่ดิน สปก.บริเวณดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการทำนิคมอุตสาหกรรม ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งไม่ใช่กิจการต่อเนื่องจากภาคเกษตร หรือการขยายตัวของชุมชน ตามข้อยกเว้นมาตรา 30 วรรค 5 เหมือนพะเยาโมเดลได้ การที่จะใช้พื้นที่ สปก.บริเวณหน้าด่านเชียงของ จึงต้องอาศัยคำสั่ง คสช. มาตรา 44 ในการเวนคืนพื้นที่ไปจัดสรรให้เอกชนเช่าหรือใช้ประโยชน์ในการลงทุนอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเฟส 2 ตามมติ ครม.

ด้านนายวิบูลย์ รวยสิน สปก.เชียงราย กล่าวว่าสำหรับพื้นที่ส่วนหนึ่งของแปลงนี้ กรมการขนส่งทางบกก็ได้ขอใช้สร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า จำนวน 338 ไร่ เป็นที่ดิน สปก. 151ไร่

ไม่มีเอกสารสิทธิ 57 ไร่ เป็นโฉนด นส.3 จำนวน 120 ไร่ ซึ่งได้ประกาศเวนคืนตั้งแต่ปี 2557 โดยคณะกรรมการฯ จะให้ราคาชดเชยไร่ละ 1.2 แสนบาท แต่ถ้า สปก.กำลังต่อรองเพิ่มให้เกษตรกรผู้ครอบครองพื้นที่เป็น 2 แสนบาท เพื่อให้สามารถไปซื้อพื้นที่ สปก.อื่นได้ สำหรับบริเวณพื้นที่ข้างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่มีการสร้างหอพัก จำนวน 22ไร่ และบนดอยแม่สลอง ที่มีการปลูกสร้างโรงแรม ร้านค้า เกี่ยวเนื่องมาจากการทำเกษตรกรรมปลูกชา มีลักษณะคล้ายหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา จึงจะนำ “พะเยาโมเดล” มาใช้ 2 พื้นที่ดังกล่าว เพราะผู้อยู่อาศัยไม่ใช่นายทุนรายใหญ่เหมือนกรณีวังน้ำเขียว ที่รุกล้ำพื้นที่ป่าและพื้นที่ สปก.อย่างตั้งใจ

ขณะที่นายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว ประธานเครือข่ายรักษ์เชียงของ กล่าวว่า การถูกประกาศเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ของ อ.เชียงของ ทำให้เป็นห่วงในเรื่องการใช้ประโยชน์พื้นที่เกษตรกรรมจะสมดุลได้อย่างไรกับการลงทุนที่จะมีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้น และ อ.เชียงของ มีพื้นที่ สปก. เป็นพื้นที่นา และพื้นที่เกษตรอยู่มาก นอกจากพื้นที่ทางอำเภอเสนอไป 5 พื้นที่ หากไม่เหมาะสมกับรูปแบบการลงทุนที่จะเกิดขึ้น จะมีการใช้พื้นที่ที่เป็นแปลงเกษตรอื่นหรือไม่ ชาวบ้านห่วงความสมดุลการใช้ประโยชน์พื้นที่ตรงนี้มาก ต้องการความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ สปก.

ส่วนที่จังหวัดพะเยา นายประพันธ์ เทียนวิหาร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่กา อ.เมืองพะเยา กล่าวว่า ปัญหาที่ดิน สปก.หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นปัญหาของคนพะเยาที่จะต้องร่วมกันแก้ปัญหา กระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งทางเทศบาลได้สรุปบทเรียนจากปัญหาการจัดการที่ดิน ปัญหาสาธารณูปโภค ขยะน้ำเน่าที่ไม่สามารถเข้าไปบริหารจัดการได้รวมทั้งจัดเก็บภาษี เมื่อมีปัญหามานานก็ร่วมกับผู้นำ ท้องถิ่นในพื้นที่อย่างน้อย 4 หมู่บ้าน ซึ่งมีชุมชนแออัดที่ไม่สามารถจัดผังเมืองได้ เดิม สปก.ทำเอง แต่ปัจจุบันจะมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ในการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนแก้ปัญหา ตอนนี้แบ่ง 3 โซน อนุรักษ์ โซนกันชน และโซนพัฒนา ซึ่งแนวทางผังเมืองชัดเจน มีการเดินสำรวจโดยชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่มีส่วนได้เสีย มีการทำประชาคม ดังนั้น “พะเยาโมเดล” จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนมีส่วนร่วมและแก้ไขปัญหาร่วมกันไม่มีหน่วยงานใดเป็นหน่วยหลัก นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายภาคประชาสังคมเข้ามาร่วมมีอาชีพสอดส่องในเรื่องนี้โดยมาจากหลากหลายอาชีพ โดยแบ่งการดูแลเป็น 5 โซน และมีคณะกรรมการรับผิดชอบด้วย สปก.ได้ เทศบาลได้ ชาวบ้านได้ ทุกคนมีส่วนร่วมและออกมาอย่างมีความสุขในการแก้ไขปัญหาร่วมกันเรื่องทั้งหมดของ “พะเยาโมเดล” ก็จะสามารถยุติลงได้.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 ก.ค. ที่โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ อ.เชียงของ จ.เชียงราย นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ สปก. ได้แถลงข่าวสรุปผลการติดตามสำรวจพื้นที่ การจัดที่ดิน และการใช้ประโยชน์ดิน สปก.... 8 ก.ค. 2558 08:28 8 ก.ค. 2558 08:29 ไทยรัฐ