วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ติดตามโครงการแก้มลิงที่ชัยนาทเชื่อเสร็จในปีนี้

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ติดตามโครงการแก้มลิงที่ชัยนาทเชื่อเสร็จในปีนี้

  • Share:

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.2558 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เดินทางมายังโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงระหารใหญ่ ช่วงที่ 4 ม. 2 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ซึ่งแหล่งน้ำบึงระหารใหญ่ ช่วงที่ 4 ปัจจุบันมีตะกอนทับถมจนตื้นเขินจึงไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เต็มประสิทธิภาพ ทำให้ช่วงฤดูฝนเกิดปัญหาน้ำท่วมหลากพื้นที่ ในฤดูแล้งก็ขาดแคลนน้ำ จำเป็นต้องปรับปรุงโดยการขุดลอกแหล่งน้ำดังกล่าว หากทำแล้วเสร็จจะสามารถกักเก็บน้ำได้ถึงได้ถึง 383,600 ลบ.ม. ใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค รวมไปถึงสามารถใช้ในการเกษตรของเกษตรกรพื้นที่ อ.สรรคบุรี และ อ.หันคา หลายพันไร่

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ดูงานโครงการแก้มลิง

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดชัยนาท โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงระหารใหญ่ ช่วงที่ 4 นั้น ทางกรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน กักเก็บน้ำรวมทั้งหมดล้านกว่าลูกบาศก์เมตร จะเห็นได้จากผลผลิตการเกษตรของเกษตรกรที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำดังกล่าวนั้นมี ออกมาจำหน่าย ยืนต้นแข็งแรง ถือว่าประชาชนใช้น้ำจากแหล่งน้ำนี้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ถือเป็นเป็นแหล่งน้ำสำรองที่สำคัญต่อประชากรในพื้นที่

นายจตุพร กล่าวด้วยว่า ส่วนพื้นที่ อ.หนองมะโมง ที่เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่อีสานของภาคกลาง นั้น ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริจาคที่ดินจากบริษัทเอกชน ทำการขุดลอกทำโครงการแก้มลิง ให้ประชาชนสำหรับเก็บไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค และที่จำเป็นอย่างยิ่งคือการทำเกษตรกรรม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้อย่างแน่นอน อีกทั้งโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ำ บ้านเขาดอนรัก อ.หนองมะโมง ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อทำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่คลายความกังวลใจกับปัญหา ภัยแล้งที่เผชิญในทุกๆปี

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้