วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กลุ่มชาติพันธุ์พม่าชี้ เขื่อนสาละวินกระทบสันติภาพ

(ภาพ: AFP)

เครือข่ายปกป้องแม่น้ำสาละวิน พร้อมองค์กรภาคประชาสังคมในเมียนมา รวม 110 องค์กร จัดงานแถลงข่าวที่นครย่างกุ้งของเมียนมา เมื่อ 7 ก.ค. เพื่อแสดงจุดยืนอนุรักษ์แม่น้ำสาละวินและคัดค้านโครงการก่อสร้างเขื่อนและการผันน้ำไปยังภูมิภาคอื่น หลังกระทรวงพลังงานไทยและกรมไฟฟ้าพลังน้ำเมียนมาได้ลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาพลังงานร่วมกันเมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ นายซอต่าโพ ผู้ประสานงานกลุ่มปกป้องแม่น้ำกะเหรี่ยง ระบุว่า ความร่วมมือของรัฐบาลเมียนมาและบริษัทต่างชาติเพื่อผลักดันโครงการเขื่อนสาละวิน รวมถึงการเพิ่มกำลังทหารในพื้นที่โดยไม่มีเหตุผลอันชอบจะนำไปสู่การขัดกันด้วยอาวุธร้ายแรง ส่งผลคุกคามต่อความยั่งยืนของสันติภาพ อันเป็นที่ปรารถนาของชนชาติพันธุ์ และอาจปะทุเป็นสงครามกลางเมือง

ขณะที่นาย ออง นาย ส.ส.จากรัฐมอญของเมียนมา กล่าวว่า แผนการส่งออกไฟฟ้าจากโครงการเขื่อนสาละวิน ไม่ได้เป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเมียนมา นอกจากนี้ แผนการผันน้ำของแม่น้ำสาละวินไปยังภูมิภาคอื่น รวมทั้งประเทศไทย เป็นเรื่องที่ขาดความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากแม่น้ำสาละวินเป็นแม่น้ำสากลที่ไหลผ่านประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกัน ทั้งจีน เมียนมา และไทย หากไม่มีความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการใดๆ อาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศเพื่อนบ้านได้.

เครือข่ายปกป้องแม่น้ำสาละวินและอีกกว่า 110 องค์กรในเมียนมา แถลงแสดงจุดยืนอนุรักษ์แม่น้ำสาละวินและคัดค้านโครงการก่อสร้างเขื่อนและการผันน้ำไปยังภูมิภาคอื่น ชี้คุกคามต่อสันติภาพ... 8 ก.ค. 2558 02:36 8 ก.ค. 2558 05:02 ไทยรัฐ