วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คนใจดีร่วมจัดกิจกรรม เด็กไทยในสหรัฐฯ เยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ 10

คนใจดีร่วมจัดกิจกรรม เด็กไทยในสหรัฐฯ เยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ 10

  • Share:

กลับมาอีกครั้ง โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา เยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ 10 นำมาเยาวชนและผู้ปกครอง มาทัศนศึกษาและบำเพ็ญประโยชน์บนแผ่นดินแม่ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี และบุคคลสำคัญ เพื่อให้ได้รู้จักประเทศไทยอย่างแท้จริง...

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.2558 ที่ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา เยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ 10 ได้เปิดการแถลงข่าวการนำเยาวชนไทย จากประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมผู้ปกครอง เดินทางมาเยือนประเทศไทยอีกครั้ง พร้อมกับเครือข่ายสมาพันธ์ครูสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในยุโรป โดยมี พล.อ.สุรวัช บุตรวงษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรัทศน์กองทัพบก นายเจษฎา กตเวทิน กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นางกาญจนา สายสิริพร นายยุทธชัย โพธิ์ศรีทอง และ พญ.นลินี ไพบูลย์ รองประธานโครงการฯ พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ วงศ์ข้าหลวง ประธานฝ่ายสหรัฐอเมริกา นางทัศนา จันทรศร ผู้แทนสมาพันธ์ครูสอนภาษาและวัฒนธรรม และตัวแทนเยาวชนไทย ทั้ง 2 โครงการ ได้ร่วมแถลงข่าวการจัดโครงการมาเยือนประเทศไทย

ผู้ใหญ่ใจดีผู้ร่วมจัดโครงการถ่ายภาพร่วมกัน

พล.อ.สุรวัช บุตรวงษ์ กก.ผอ.ใหญ่ ททบ.5 แถลงว่า ททบ.5 ได้ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ของชาวไทยในต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะที่ ททบ.5 และสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม “ไทย โกลบอล เน็ตเวิร์ค” หรือ TGN ได้เผยแพร่ข่าวสารให้ชาวไทยที่อยู่ใน 177 กว่าประเทศทั่วโลก ได้รับรู้ทันเหตุการณ์ รวมทั้งรายงานความเคลื่อนไหวของชาวไทยที่อยู่ทั่วโลกให้ทราบถึงกัน โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา เยือนแผ่นดินแม่ จึงเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ทาง ททบ.5 ให้การสนับสนุน เช่นเดียวกับโครงการอื่นๆ

นางกาญจนา สายศิริพร รองประธานโครงการ แถลงถึงความเป็นมาของโครงการว่า โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา เยือนแผ่นดินแม่ เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องมาเยือนประเทศไทย ทุก 2 ปี เริ่มจัดโครงการครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2539 นำเยาวชนไทยจากรัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยผู้ปกครอง เดินทางมาเยือนประเทศไทย ทัศนศึกษา และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

สำหรับปีนี้นับเป็นโอกาสดีที่ได้จัด “โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา เยือนแผ่นดินแม่” ครั้งที่ 10 มาเยือนประเทศไทย อีกครั้งหนึ่ง ระหว่างวันที่ 5-18 กรกฎาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2. เพื่อให้ผู้ปกครองและเยาวชนไทยจากสหรัฐอเมริกา ได้ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ และสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงาม ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าในประเทศไทยอันเป็นแผ่นดินแม่ของบรรพบุรุษ 3. เพื่อให้เยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา ได้เรียนรู้และสัมผัสกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอย่างแท้จริงและร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บนแผ่นดินแม่ของบรรพบุรุษ 4. เพื่อปลุกจิตสำนึกความเป็นคนไทยให้บังเกิดแก่เยาวชนไทยที่เกิดและเติบโตในสหรัฐอเมริกา 5. เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ที่เชิญชวนชาวไทยในต่างประเทศกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทย นำเงินตราเข้าประเทศ ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย

พร้อมกันนี้ ได้จัดให้เยาวชนจากสหรัฐอเมริกา ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ เครือข่ายสมาพันธ์ครูสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในยุโรป จำนวน 20 คน ที่มาประชุมในประเทศไทยด้วย

งานแถลงข่าว โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา เยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ 10

นายเจษฎา กตเวทิน กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ในการสร้างสายสัมพันธ์สายเลือดไทยที่อยู่ในต่างประเทศกับประเทศไทยแผ่นดินแม่ ทางกระทรวงการต่างประเทศจึงให้การสนับสนุนตลอดมา และปีนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่เกษียณจากการทำงาน ได้เข้าร่วมโครงการมาเยือนแผ่นดินแม่พร้อมเยาวชนด้วย

ส่วน นายยุทธชัย โพธิ์ศรีทอง รองประธานโครงการฯ กล่าวว่า ได้จัดกิจกรรมให้คณะโครงการได้ร่วมถวายพระพร และร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ในกรุงเทพฯ ภาคกลาง และ ภาคใต้ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะบุคคลสำคัญ อาทิ นายกรัฐมนตรี, ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้้เยาวชนได้รับรู้และเข้าใจสภาพที่แท้จริงของประเทศไทย และบังเกิดความภาคภูมิใจในแผ่นดินเกิดของบรรพบุรุษ

ด้าน พญ.นลินี รองประธานโครงการฯ แถลงว่า สำหรับกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มีหลายกิจกรรม อาทิ เยี่ยมให้กำลังใจและเลี้ยงอาหารทหารผ่านศึก มอบเงิน สิ่งของ เสื้อผ้า หนังสือ ของเล่น และอุปกรณ์การเรียนการสอนไปแจกแก่นักเรียนด้อยโอกาส รวมทั้งเด็กและเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบเงินสมทบ มูลนิธิฟื้นฟูสงเคราะห์คนพิการ มอบส่งของให้เด็กพิการทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนท่ัวประเทศ 30 โรงเรียน โดยการประสานงานของคุรุสภา รวมทั้งจัดงาน “ไทยไนท์” ในวันเลี้ยงส่งโครงการ เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือ เยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบด้วย

ขณะที่ นายสุรศักดิ์ แถลงถึงผู้เข้าร่วมโครงการว่า ผู้ปกครองและเยาวชนไทยจากสหรัฐอเมริกา มาจากหลายเมืองใน 5 รัฐ ด้วยกัน ได้แก่ รัฐแคลิฟอร์เนีย, รัฐอริโซนา, รัฐจอร์เจีย, รัฐเท็กซัส, และรัฐโอกลาโอมา จำนวน 112 คน และ สื่อมวลชนไทยในสหรัฐอเมริกา อีก 10 คน รวมจำนวน 122 คน จากความสำเร็จของโครงการทุกครั้งที่ผ่านมา ได้รับการสนุบสนุนจาก องค์กร และ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน จนสำเร็จลุล่วงลงด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ททบ. 5 ได้จัดแถลงข่าว และนำภาพกิจกรรมต่างๆ ของคณะโครงการ แพร่ภาพทางเครือข่าย โกลบอล เน็ตเวิร์ค หรือทีจีเอ็น ให้ชาวไทยทั่วโลกได้ชม และได้รับทราบกิจกรรมของชาวไทยจากสหรัฐฯ ที่มาเยือนแผ่นดินแม่อย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก บมจ.การบินไทย, กระทรวงการต่างประเทศ, สำนนักงานตำรวจแห่งชาติ, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, บ.กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้, โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค, บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป, บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด, CPF, AIS, SCG, ธนาคารออมสิน, บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC), บมจ. ทูนประกันชีวิต, คิง เพาเวอร์, เครือ รพ.บางปะกอก, บมจ. สหวิริยา สตีลอินดัสตรี, ธนาคารธนชาต, บ.อีมิแนนท์แอร์, บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต, เฉาก๊วยชากังราวตราเพชร, สถาบันแซมมี่ แอนด์ แซนดี้ บิวตี้ สปา, บมจ. บางจากปิโตรเลียม, บมจ.โอซีซี, เครือโรงพยาบาลพญาไท, บ. ภูเขา แอดเวอร์ไทซิ่ง, SKYBOX, เทศบาลนครหาดใหญ่, ประธานหอการค้า จ.สงขลา, โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค, โรงแรมลีการ์เด้นส์ หาดใหญ่, โรงแรมนานาบุรี ชุมพร, สถานพักตากอากาศอ่าวมะนาว (ฟ้าชมคลื่น), เครือ รพ.พญาไท, รพ.กรุงเทพ หาดใหญ่, เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ, นสพ.ไทยแหลมทอง และนายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้