วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ระวังมิจฉาชีพหลอกขายประกัน ยันสินไหมมรณะไม่ต้องโอนเงิน

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีมิจฉาชีพหลอกลวงประชาชนด้านการประกันภัยในหลายรูปแบบต่างๆมากขึ้น ทั้งลวงว่าเป็นตัวแทนประกันชีวิตและหลอกให้โอนเงินค่าใช้จ่าย เพื่อดำเนินการในการขอรับเงินสินไหมมรณกรรมของญาติพี่น้องที่เสียชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตที่ได้ทำประกันไว้ กรณีนี้ขอชี้แจงว่า การรับเงินสินไหมมรณกรรมจากบริษัทประกันชีวิต จะไม่มีการให้โอนเงินใดๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขอรับเงินสินไหมมรณกรรม ส่วนกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีหนี้สินหรือมีเบี้ยประกันภัยค้างชำระกับบริษัท บริษัทจะหักหนี้สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่มีอยู่จากจำนวนเงินค่าสินไหมมรณกรรม เงินส่วนที่เหลือบริษัทประกันชีวิตก็จะดำเนินการมอบให้กับผู้รับประโยชน์ต่อไป

“อยากให้ประชาชนทุกคนระวัง อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่หลอกลวงให้โอนเงินไปก่อน ทั้งนี้ การขอรับผลประโยชน์ทุกกรณีจากบริษัทประกันชีวิต บริษัทจะพิจารณาหลักฐานต่างๆตามที่ได้รับแจ้งเข้ามาและอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้รับประโยชน์ที่ระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต เมื่อบริษัทพิจารณาเสร็จแล้วจึงมอบเงินสินไหมประกันชีวิต หลังหักหนี้สินต่างๆ (ถ้ามี) ของผู้เอาประกันชีวิตให้กับผู้รับประโยชน์ต่อไป”

ส่วนกรณีการขายประกันภัยผ่านโทรศัพท์ มีรูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยที่หลากหลายจูงใจลูกค้าอย่างมาก ดังนั้นก่อนซื้อประกันภัยขอให้ตรวจสอบชื่อ เลขที่ใบอนุญาตของตัวแทน/นายหน้าประกันภัย โดยสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ www.oic.or.th  หมวด E- Service หรือหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย 1186 สำหรับสถิติการร้องเรียนด้านการประกันภัยสิ้นปี 2557 มีจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 4,063 เรื่อง ขณะที่ไตรมาสแรกปี 2558 มีจำนวนเรื่องร้องเรียน 1,156 เรื่อง เป็นประกันชีวิต 210 เรื่อง ประกันวินาศภัย 946 เรื่อง.

ปัจจุบันมีมิจฉาชีพหลอกลวงประชาชนด้านการประกันภัยในหลายรูปแบบต่างๆมากขึ้น ทั้งลวงว่าเป็นตัวแทนประกันชีวิตและหลอกให้โอนเงินค่าใช้จ่าย เพื่อดำเนินการในการขอรับเงินสินไหมมรณกรรมของญาติพี่น้องที่เสียชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตที่ได้ 8 ก.ค. 2558 01:49 8 ก.ค. 2558 01:53 ไทยรัฐ


advertisement