วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผนึกพลังจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ วธ. ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ได้รายงานความคืบหน้าการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558 ดังนี้

กรมศิลปากรกำลังดำเนินการรวบรวมภาพถ่ายตั้งแต่ทรงพระเยาว์ และภาพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อนำมาจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อให้ประชาชน เด็กและเยาวชนได้ศึกษาและเรียนรู้ เพราะภาพส่วนใหญ่เป็นภาพเก่าที่หาชมได้ยากยิ่ง ส่วนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะมีการฟื้นฟูการไหว้ครูมวยไทย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเปิดพื้นที่ให้เยาวชนเรียนรู้เรื่องการไหว้ครูมวยไทยตามประเพณีดั้งเดิม กรมการศาสนาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จัดบรรพชาอุปสมบทและบวชศีลจาริณี รวมทั้งจัดกิจกรรมศาสนามหามงคล 5 ศาสนา อย่างไรก็ตาม ตนได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทุกแห่งทั่วประเทศ ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารตลอดเดือนกรกฎาคมอีกด้วย.

จากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ วธ. ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ได้รายงานความคืบหน้าการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558 8 ก.ค. 2558 00:41 8 ก.ค. 2558 00:42 ไทยรัฐ