วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แชร์ว่อนโซเชียล! หนังสือประกาศ ถ้าคนเข้าวัดน้อยจะปลดเจ้าอาวาส

เกิดกระแสในโลกออนไลน์ กรณีเผยแพร่หนังสือประทับตราด่วน ที่ออกจากสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะผู้ประกาศคำสั่งเรื่อง คนเข้าวัดไม่ถึง 50 คน จะมีการปลดเจ้าอาวาส จนทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหลากหลาย

ล่าสุด พระพรหมเมธี กรรมการและโฆษกมหาเถรสมาคม ได้เปิดเผยต่อไทยรัฐทีวีว่า กรณีที่มีการเผยแพร่หนังสือประทับตราด่วน ที่ออกจากสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี โดยส่งถึงเจ้าคณะอำเภอในเขตปกครอง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ข้อความในหนังสือระบุว่า "ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เจ้าคณะจังหวัดได้มีคำสั่งให้พระสังฆาธิการทุกระดับรีบดำเนินการ เท่าที่ติดตามดูการขับเคลื่อนของแต่ละวัด ส่วนมากได้ตระหนักในหน้าที่ และช่วยดำเนินการเป็นที่น่าพอใจ แต่ยังมีอีกหลายวัดที่มีสถิติคนมาทำบุญที่วัดประจำไม่ถึง 50 คน จึงขอให้เจ้าคณะอำเภอตรวจสอบว่า ในอำเภอที่ปกครอง มีวัดไหนบ้างที่มีคนมาทำบุญที่วัดประจำไม่ถึง 50 คน ถ้าเป็นวัดของเจ้าคณะตำบล ให้เจ้าคณะอำเภอออกคำสั่งตำหนิโทษเป็นเวลา 3 เดือน ถ้าพระสังฆาธิการที่ถูกตำหนิโทษยังไม่ดำเนินการตามมติของมหาเถรสมาคมจะให้เจ้าคณะผู้ปกครองทำเรื่องเพื่อปลดพระสังฆาธิการรูปนั้น ด้วยเหตุที่ขัดมติของมหาเถรสมาคม รวมถึงไม่สนองงานของคณะสงฆ์จังหวัด ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ด้วย เพราะว่าโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นโครงการตามมติของมหาเถรสมาคม พระสงฆ์จะขัดข้องมิได้ เพราะมติของมหาเถรสมาคมเปรียบได้กับกฎหมาย ผู้ใดขัดหรือไม่ปฏิบัติตามถือว่าขัดต่อ พ.ร.บ.คณะสงฆ์"

เบื้องต้น พระพรหมเมธี ระบุว่า ยังไม่ได้เห็นประกาศกล่าว แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นการกระทำภายในพื้นที่มากกว่า เพราะมหาเถรสมาคม ไม่ได้มีมติในลักษณะดังกล่าวให้พระสงฆ์และวัดส่วนใหญ่ยึดถือปฏิบัติ ส่วนกรณีของการตรวจสอบหรือไม่นั้น หากมีการร้องเรียนเกิดขึ้น ก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ เขต 15 ตรวจสอบกรณีที่เกิดขึ้นอีกครั้ง

โลกออนไลน์แห่แชร์หนังสือประทับตราด่วนที่ออกจากสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี ระบุถ้าคนเข้าวัดน้อยไม่ถึง 50 คน จะปลดเจ้าอาวาส... 7 ก.ค. 2558 12:30 7 ก.ค. 2558 14:21 ไทยรัฐ