วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
Meet/ average/ mention

Meet/ average/ mention

  • Share:

ภาษาไทยเราใช้ว่า ‘พบกับ...’ เมื่อไปพูดภาษาอังกฤษ นักเรียนไทยจำนวนหนึ่งก็เลยติดที่จะใช้ว่า ...✘... meet with somebody ซึ่งไม่ถูกต้องครับ พบกับใคร ท่านใช้...✔...meet somebody ได้เลย โดยไม่ต้องใช้ preposition ‘with’

...✔...I met my old friend at the shop. ผมพบเพื่อนเก่าที่ร้านค้า

อีกอย่างหนึ่งซึ่งนักเรียนของเราชอบใช้ผิดกันบ่อยๆ ก็คือคำว่า มีทักษะอยู่ใน ขั้นกลาง มีความสามารถอยู่ใน เกณฑ์ทั่วไป หรือมีมาตรฐาน กลางๆ พวกเราชอบเอาคำว่า medium ไปใช้ ซึ่งขอเรียนว่า ถ้าในความหมายพวกนี้ น่าจะใช้ average มากกว่าครับ

ผู้จัดการรายงานประธานซึ่งเป็นฝรั่ง เรื่องหัวหน้าแผนกคนใหม่ว่า ...✘... Khun Sombat is a Ramkamhaeng graduate with medium ability. คุณสมบัติเป็นบัณฑิตของรามคำแหงที่มีความสามารถกลางๆ

ประธานฝรั่งขอให้ผู้จัดการคนไทยพูดให้ถูกต้องซะใหม่โดยใช้วลี ...✔...with average ability

หรือ mention เมน-เฌิน ที่หมายถึง กล่าวถึง ก็เหมือนกัน เราชอบใช้ ...✘... mention about something ซึ่งไม่ถูกต้องครับ เราใช้ mention โดยไม่ต้องมี about ได้เลย เช่น...✔...I shall mention only my university. ผมจะเอ่ยเฉพาะมหาวิทยาลัยของผมเท่านั้น.

คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th 
www.nitipoom.media 
www.facebook.com/nitipoom.thailand 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้