วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อัยการกับรัฐธรรมนูญ (2)

อัยการกับรัฐธรรมนูญ (2)

  • Share:

ข้อคัดค้านของกลุ่มอัยการที่เข้าชื่อกันในจดหมายเปิดผนึกสรุปประเด็นสำคัญได้ 2—3 ประเด็นคือ

หนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับมาตรา 228 วรรค 6 เรื่อง ประธาน ก.อ. ที่กำหนดว่า ประธานกรรมการมาจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการอัยการและไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ประเด็นนี้ทางอัยการมีความรู้สึกว่าการเอาบุคคลภายนอกที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับวงการอัยการเลยมาเป็น ประธาน ก.อ. นั้นเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลและเป็นช่องทางให้ฝ่ายการเมืองผลักดันคนของตัวเองมาชี้นำบงการอัยการได้

ปัจจุบันนี้ ประธาน ก.อ. คือ ตัว อัยการสูงสุด เช่นเดียวกับที่ ประธาน ก.ต. ของศาลยุติธรรมคือ ประธานศาลฎีกา

แต่ทางอัยการไม่ได้เรียกร้องถึงขนาดนั้นโดยขอเพียงว่าให้ ประธาน ก.อ. มาจากการเลือกตั้งของข้าราชการอัยการเองโดยเลือกจาก ข้าราชการบำนาญของอัยการ ที่เคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า อธิบดีอัยการ มาก่อน และเป็นคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือเป็นทนายความ

ประเด็นนี้สนับสนุนความคิดเห็นของอัยการได้เต็มที่เพราะถ้าเปิดกว้างไว้วันดีคืนดีฝ่ายการเมืองหลังเลือกตั้งอาจจะส่งทนายความที่เคยรับใช้ใกล้ชิดมานั่งเป็น ประธาน ก.อ.ได้เหมือนกับที่ตั้งให้ไปเสวยสุขในรัฐวิสาหกิจมาแล้ว

ส่วนอดีตอัยการที่ไปรับใช้ทางการเมืองสุดจิตสุดใจถึงขนาดลั่นวาจาว่า “นาทีนี้ไม่ออก” นั้นไม่เป็นไรต่อให้เสนอตัวมาก็คงไม่มีใครเลือก

ประเด็นที่สอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.อ. ที่กำหนดว่า ต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการอัยการและไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการซึ่งเป็นข้าราชการอัยการทั้งหมดนั้น

อันนี้ยิ่งรับไม่ได้ใหญ่โดยเฉพาะการกำหนดจำนวน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม นั้นมันบ้าแล้ว เพราะสามารถตีความไปถึงจำนวนเท่าไหร่ก็ได้จนถึงเป็นเสียงข้างมากใน ก.อ.ซึ่งถ้าปล่อยไปอัยการสูญเสียความเป็นอิสระแน่นอน

เรื่องนี้ควรยอมได้แค่เพียงให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คนแบบเดียวกับ ก.ต. ของศาล

มาถึงประเด็นสุดท้ายที่กำหนดว่า ข้าราชการอัยการต้องไม่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ใดในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐ

อันนี้ฝ่ายอัยการบอกแบบเหนียมๆว่าเป็นข้อความที่คลุมเครือไม่ชัดเจนทำให้มีข้อสงสัยว่าอัยการจะไปแก้ต่างให้รัฐวิสาหกิจเวลามีปัญหาได้หรือไม่

ประเด็นนี้ที่นี่มีความเห็นในทางกลับกันคือเห็นด้วยกับกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่ตัดข้อความเดิมในรัฐธรรมนูญปี 2540 และ 2550 ที่ระบุว่า เว้นแต่ ก.อ.ให้ความเห็นชอบ ออกไปเพราะเท่าที่ผ่านมาอัยการใช้ข้อยกเว้นตรงนี้ไปเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจจนพุงกางไปตามๆกัน

หน้าที่ของอัยการตามกฎหมายมีไว้อย่างไรก็ทำไปตามนั้นอย่าไปห่วงหาอาลัยกับผลประโยชน์จากการเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจให้มากนักเลย.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้