วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


ฝนหลวง

www.royalrain.go.th

ทุกๆครั้งที่เกิดภัยแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ขาดน้ำดื่มน้ำใช้และทำการเกษตร จะมีการบินทำฝนหลวง หรือฝนเทียมเพื่อบรรเทาปัญหา ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับฝนเทียมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ royalrain.go.th

ในหลวงกับฝนหลวง นำเสนอพระบรมราโชบายทางวิชาการฝนหลวงและตำราฝนหลวงพระราชทาน ตลอดจนเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับฝนหลวงและการปฏิบัติการ ฝนหลวง เกี่ยวกับองค์กร นำเสนอประวัติองค์กรและอำนาจหน้าที่ นอกจากนั้น หน้าหลัก ยังนำเสนอสถานการณ์ภัยแล้งด้วย...

7 ก.ค. 2558 10:08 7 ก.ค. 2558 10:08 ไทยรัฐ