วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยื่น นส.ไล่ ปธ.และรอง ปธ.สภาเทศบาล

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) นครนครศรีธรรมราช จำนวน 12 คน มีนายปรานม รวมพงศ์ นายภูริทัต รัตนพหุ นายสวาท อรุณจิต นายคำนวณ โสมนิล นายสุธรรม ทองมี นายชัยยันต์ บุญเทียม นายจักรพันธ์ จันทร์เขียว นายประยูร จิระพิบูลย์พันธ์ นายธีระวัฒน์ คงสำราญ นายอาวุธ สุขันทอง นายสรพงษ์ คงสำราญ และนายวิฑูรย์ หัสภาคย์ เดินทางเข้าพบนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผวจ.นครศรีธรรมราช เพื่อยื่นหนังสือเรื่องขอหารือการถอดถอนและการพ้นจากตำแหน่งประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมกับการแนบแผ่นซีดีการประกาศลาออกของประธานสภาต่อสื่อมวลชนด้วย

ข้อความในหนังสือระบุว่าเนื่องจากนายเคารพ อิสระไพบูลย์ ส.ท.เขต 4 ประธานสภาและนายวิฑูรย์ อิสระพิทักษ์กุล ส.ท.เขต 3 รองประธาน ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ไม่เหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจจาก ส.ท.ให้ดำรงตำแหน่งอีกต่อไป กล่าวคือ 1.ในขณะประชุมสภา ใช้วาจาไม่เหมาะเป็นเหตุให้ข้าราชการ หน.ส่วน ผอ.สำนัก/กอง ได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติข้าราชการของแผ่นดิน 2.การวางตัวไม่เป็นกลาง ต่อต้าน ขัดขวาง การดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ทำให้หลายโครงการเกิดความล่าช้า ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 3.ครบกำหนด 4 ปีของการดำรงตำแหน่ง วันที่ 19 มิ.ย.2558 ซึ่งตำแหน่งประธานสภาเมื่อลาออกแล้ว สามารถเลือกเข้ามาใหม่ได้จากมติที่ประชุม ส.ท. ซึ่งแตกต่างจากนายกเทศมนตรี เมื่อลาออกแล้วไม่สามารถเลือกตั้งใหม่ได้ ต้องรอประกาศจาก คสช.เท่านั้น

4.การที่ประธานสภาได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งด้วยวาจาในที่ประชุมหลายครั้ง แต่ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งประธานสภาอยู่ ถือว่าไม่ปฏิบัติตามวาจาที่ให้ไว้ ทั้งนี้ได้นำแผ่นซีดีการประกาศลาออกให้ ผวจ.นครศรีธรรมราช วินิจฉัยว่าการประกาศลาออกด้วยวาจาจะมีผลต่อการดำรงตำแหน่งประธานสภาหรือไม่

จากมูลเหตุดังกล่าวข้างต้น เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสภาเทศบาลและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ส.ท.ทั้ง 12 คน จึงขอหารือ ผวจ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในองค์กร และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและขอให้ ผวจ.ได้ให้คำแนะนำแก่ ส.ท.เพื่อเป็นแนวทางดำเนินงานต่อไป

ทางด้านนายเคารพ อิสระไพบูลย์ ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ตามที่ มี 12 ส.ท. ไปยื่นหนังสือให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง ประธานสภานั้น ความจริงแล้วไม่มีในข้อกฎหมายใดเลย ที่จะมาถอดถอนตนได้ ตามคำสั่ง คสช. มาตรา 44 ยังให้อยู่ในตำแหน่งประธานสภาเหมือนเดิมและ ไม่ผิดข้อกฎหมายอะไร ผู้ว่าฯ เองก็บอกว่าไม่มีข้อ กฎหมายไหนทำได้ การที่ 12 ส.ท. ไปร้องผู้ว่าฯให้ ถอดถอนตนและกล่าวหาในหลายเรื่องนั้นไม่เป็นความจริงทั้งสิ้น ตนและนายวิฑูรย์ รองประธานสภา จะเข้าแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทกับ 12 ส.ท. ในเร็วๆนี้ต่อไป “รู้ดีว่าใครอยู่เบื้องหลัง ที่ผ่านมา ไม่เคยทำตามใจฝ่ายบริหารเป็นเหตุให้ไม่พอใจ แต่ตนไม่สนใจ เพราะได้ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของประชาชน” นายเคารพกล่าวในที่สุด.

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) นครนครศรีธรรมราช จำนวน 12 คน มีนายปรานม รวมพงศ์ นายภูริทัต รัตนพหุ นายสวาท อรุณจิต นายคำนวณ โสมนิล... 7 ก.ค. 2558 08:04 7 ก.ค. 2558 08:05 ไทยรัฐ