วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คลังเร่งเบิกจ่ายงบน้ำ-จ้างงาน เรียกประชุมเข้ม 14 หน่วยงานรัฐ

คลังเร่งเบิกจ่ายงบน้ำ-จ้างงาน เรียกประชุมเข้ม 14 หน่วยงานรัฐ

  • Share:

นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปิดเผยว่า ได้เรียกประชุมหน่วยราชการ 14 แห่ง ประกอบด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมประปาส่วนภูมิภาค เพื่อหารือถึงการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเน้นหน่วยงานที่มีงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับน้ำและการจ้างงาน

“ได้ให้แต่ละกรมรายงานถึงภาพรวมการเบิกจ่ายล่าสุด และความคืบหน้าของการดำเนินโครงการเป็นรายกรม ทั้ง 14 หน่วยงานมีวงเงินงบประมาณรวม 479,000 ล้านบาท สามารถเบิกจ่าย 352,000 ล้านบาท คิดเป็น 73% ถ้าดูเฉพาะงบลงทุนรวม 199,000 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายไป 126,000 ล้านบาท คิดเป็น 63.25% และมีงบประจำอยู่ที่ 279,000 ล้านบาท เบิกจ่ายไปได้ 225,000 ล้านบาท คิดเป็น 80% คาดว่าจนถึงสิ้นปีงบประมาณจะสามารถเบิกจ่ายงบภาพรวมได้กว่า 90% และเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 86%”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้