วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ถกจีนเลิกอุดหนุนเหล็ก

ถกจีนเลิกอุดหนุนเหล็ก

  • Share:

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยหลังการประชุมแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กอย่างยั่งยืนว่า กระทรวงพาณิชย์เตรียมหารือกับรัฐบาลจีนในการประชุมความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีนในช่วงปลายเดือน ก.ค.นี้ เพื่อผลักดันให้จีนลดการอุดหนุนการผลิตและส่งออกเหล็กและผลิตภัณฑ์มาไทย เพื่อป้องกันปัญหาการขายในราคาต่ำจนกระทบกับผู้ผลิตในประเทศ (ทุ่มตลาด) ซึ่งที่ผ่านมา ไทยได้หารือเรื่องนี้กับจีนแล้ว และจีนได้ยกเลิกการคืนภาษีส่งออกสำหรับเหล็กเจือโบรอนบางรายการ คิดเป็น 50% ของรายการสินค้าทั้งหมดที่จีนส่งออกมายังอาเซียน แต่ไทยต้องการให้ยกเลิกการอุดหนุนทั้งหมด เพราะการที่จีนส่งเหล็กที่ผลิตเกินความต้องการใช้ไปยังต่างประเทศ ส่งผลกระทบกับผู้ผลิตเหล็กในประเทศต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งไทย ซึ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไทยนำเข้าเหล็ก 7 ล้านตัน แต่ปี 57 นำเข้ามากถึง 12 ล้านตัน ส่วนในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ นำเข้ามาแล้ว 5 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม การป้องกันการนำเข้าเหล็กที่ส่งเข้ามาทุ่มตลาดและกระทบกับผู้ผลิตภายในประเทศนั้น กระทรวงฯ จะพิจารณาใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (เอดี) อย่างรวดเร็ว ซึ่งขณะนี้ ได้ใช้มาตรการเอดีกับเหล็กที่นำเข้าจากจีนหลายรายการแล้ว และยังขอให้กรมศุลกากรเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าเหล็กและเพิ่มบทลงโทษแก่ผู้กระทำความผิด รวมถึงขอให้สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) เพิ่มมาตรฐานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าในปัจจุบันด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้