วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปตท.ลดราคาน้ำมันช่วยเกษตรกร

นายบุรณิน รัตนสมบัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเกษตรกร 4 ล้านคน ที่ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ด้วยการมอบส่วนลดน้ำมันลิตรละ 50 สตางค์ (สต.) เมื่อซื้อน้ำมัน ปตท. ทุกชนิด และมอบส่วนลดพิเศษ 10% จากราคาขายปลีก เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล เบนซิน และเครื่องจักรกลการเกษตร ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. 370 แห่งทั่วประเทศ ที่มีเครื่องหมายรับบัตรสินเชื่อเกษตรกร ธ.ก.ส. ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.-30 พ.ย. และขอสงวนสิทธิจำกัดวงเงินการเติมน้ำมัน เพื่อให้ส่วนลดไม่เกิน 30,000 บาทต่อบัตร ตลอดช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น และส่วนลดน้ำมันจะคืนเข้าบัญชีสมาชิกผู้ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกรในเดือนถัดไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PTT Contact Center โทร.1365 หรือโทรศัพท์ 0-2555-0555

“ตลอดเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ปตท.ได้ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนจัดโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ในรูปแบบต่างๆ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำใช้ เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง อาทิ การสนับสนุนน้ำแข็งแห้ง และน้ำมันเครื่องบินให้แก่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในปฏิบัติการทำฝนหลวง ตั้งแต่ปี 2541 การบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” กับกองทัพบกตั้งแต่ปี 2542 การสนับสนุนโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ผ่านระบบบัตรสินเชื่อเกษตรกร ธ.ก.ส. ตั้งแต่ปี 2555 เพื่อแบ่งเบาภาระดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายด้านน้ำมัน ขอยืนยันว่า ปตท. พร้อมให้ความช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนในทุกภูมิภาค ที่ประสบภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้ง อุทกภัยและภัยหนาว ”.

นายบุรณิน รัตนสมบัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเกษตรกร 4 ล้านคน ที่ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 7 ก.ค. 2558 00:39 7 ก.ค. 2558 00:39 ไทยรัฐ