วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ประทีบ" รักษาการเลขาฯ สปสช.

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) กล่าวภายหลังการประชุมบอร์ดสปสช. ว่า ที่ประชุมบอร์ด สปสช.ได้มีมติตั้ง นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการ สปสช. เป็นรักษาการเลขาธิการ สปสช.แทน นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช.คนเก่าที่ถูกย้ายให้ไปช่วยงาน ที่ สธ. นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณารับทราบผลการตีความข้อกฎหมายและผลสอบ สปสช.กรณีที่ผลสอบพบว่า สปสช.ไม่พบการทุจริต แต่พบการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ ส่วนการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข คณะกรรมการฯ เห็นว่า พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ ยังไม่มีความชัดเจนว่า บอร์ด สปสช.จะออกหลักเกณฑ์ดำเนินการเรื่องนี้ได้หรือไม่ จึงควรแก้ไขกฎหมายหรือออกกฎหมายฉบับอื่น เพื่อให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ให้บริการได้ และในระหว่างรอการแก้ไขกฎหมายนี้ เสนอให้ สปสช.ขออนุมัติต่อบอร์ดฯใช้งบบริหารของ สปสช.จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ให้บริการก่อน ในกรณีที่ได้รับความเสียหายจากผลการดำเนินการทั้งหมด พร้อมเสนอให้นายกฯรับทราบเพื่อความโปร่งใส.

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) กล่าวภายหลังการประชุมบอร์ดสปสช. ว่า ที่ประชุมบอร์ด สปสช.ได้มีมติตั้ง นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการ สปสช. 7 ก.ค. 2558 00:11 7 ก.ค. 2558 00:11 ไทยรัฐ