วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กบง.รีดเงินแอลพีจี เข้ากองทุนน้ำมันฯ เพิ่มอีก 12 สต.

กบง.มีมติ รีดเงินแอลพีจีเข้ากองทุนน้ำมันฯ เพิ่มอีก 12 สตางค์ต่อกก.จาก 0.9520 บาทต่อกก. เป็น 1.0725 บาทต่อกก. มีผล 7 ก.ค.นี้...

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธาน คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กบง.เห็นชอบเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของก๊าซ LPG ที่ 0.1205 บาท/กก. จาก 0.9520 บาท/กก. เป็น 1.0725 บาท/กก. โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค. 2558 เป็นต้นไป เนื่องจากราคาก๊าซ LPG Pool ของเดือนก.ค.2558 ปรับลดลง 0.1205 บาท/กก. โดยราคาขายปลีกคงเดิมที่ 23.96 บาท/กก.

ทั้งนี้ จากการเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของก๊าซ LPG ทำให้กองทุนมีรายรับ 314 ล้านบาท/เดือน โดยฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของก๊าซ LPG ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2558 มีฐานะกองทุนสุทธิ 7,395 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ จะได้นำเงินกองทุนน้ำมันฯ ดังกล่าว มาใช้ในการบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติ เห็นชอบให้ประกาศการหยุดรับคำร้องขอขายไฟฟ้าในแบบ Adder ของการไฟฟ้าทั้งสาม ได้แก่ กฟผ. กฟน. และ กฟภ. มีผลใช้บังคับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป.

กบง.มีมติ รีดเงินแอลพีจีเข้ากองทุนน้ำมันฯ เพิ่มอีก 12 สตางค์ต่อกก.จาก 0.9520 บาทต่อกก. เป็น 1.0725 บาทต่อกก. มีผล 7 ก.ค.นี้... 6 ก.ค. 2558 20:22 6 ก.ค. 2558 21:18 ไทยรัฐ