ข่าว

วิดีโอ

AIS อัด 'วัชระ' มั่ว ยันจ่ายค่าไฟเช่าสัญญาณโทรศัพท์ สบพ. ตลอด

เอไอเอส อัด "วัชระ"ให้ข้อมูลสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์บริษัท และก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ยันไม่ได้เบี้ยวเงิน สบพ. ระบุจ่ายค่าไฟฟ้า ค่าใช้พื้นที่ติดตั้งเสาสัญญาณมาตลอด และมอบเงินสนับสนุนกิจการของ สบพ. ตั้งแต่ปี 45..

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 58 นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวถึงกรณีที่ นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า เอไอเอส ไม่ได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่ติดตั้งเสารับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริเวณชั้นดาดฟ้า อาคาร 13 ของสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) และไม่ได้ชำระค่ากระแสไฟฟ้าให้กับ สบพ. ตั้งแต่ เดือนส.ค. 47 จนถึงปัจจุบัน เป็นจำนวนเงิน 1,953,655.20 บาท นั้น ไม่เป็นความจริง การให้ข้อมูลดังกล่าว สร้างความเสียหายอันก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสาธารณชน ทั้งที่เอไอเอสเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอยืนยันว่าบริษัทดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความเป็นมืออาชีพ โปร่งใส ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาลมาโดยตลอด โดยบริษัทได้ดำเนินการตามหลักการในการขอใช้พื้นที่กับทาง สบพ. โดยมีการชำระค่ากระแสไฟฟ้า และค่าใช้สถานที่ ส่วนค่าใช้สถานที่ได้ชำระเป็นเงินสนับสนุน เพื่อใช้ในกิจการของ สถาบันการบินพลเรือนตั้งแต่ ปี 45 จนถึงปัจจุบัน และได้ชำระค่าใช้กระแสไฟฟ้าตามที่ สบพ. ได้เรียกเก็บมาอย่างครบถ้วนตั้งแต่ ปี 45 ถึง เดือนพ.ค. 58 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,459,416.34 บาท.

เอไอเอส อัด "วัชระ" ให้ข้อมูลสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์บริษัท และก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ยันไม่ได้เบี้ยวเงิน สบพ. ระบุจ่ายค่าไฟฟ้า ค่าใช้พื้นที่ติดตั้งเสาสัญญาณมาตลอด และมอบเงินสนับสนุนกิจการของ สบพ. ตั้งแต่ปี 45.. 6 ก.ค. 2558 17:07 6 ก.ค. 2558 17:58 ไทยรัฐ