วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อยากได้ รธน.ดีมีอายุยืน

หลังจากที่แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นแล้ว 96 มาตรา นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ รองประธานคณะกรรมาธิการยกร่างฯ กล่าวว่าโดยภาพรวม ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก้าวหน้ากว่าทุกฉบับ ทั้งเรื่องสมัชชาพลเมือง สิทธิเสรีภาพของประชาชน สิทธิชุมชน องค์กรอิสระคุ้มครองผู้บริโภคแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ โครงสร้างพื้นฐานของสาธารณูปโภค และการส่งเสริมวัฒนธรรม

ก่อนหน้านี้ ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างฯ ก็เคยพูดถึงคุณวิเศษของร่างรัฐธรรมนูญใหม่หลายประการ รวมทั้งการยกระดับราษฎรเป็นพลเมืองและเป็นฉบับเดียวในโลก ที่มีบทบัญญัติมุ่งสร้างความปรองดองในชาติ ในแง่ของความหลากหลายร่างรัฐธรรมนูญ ใหม่อาจเขียนได้ดีกว่าทุกฉบับ เพราะเขียนทีหลัง แต่จะก้าวหน้าจริงหรือ?

เมื่อเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญที่ผ่านๆมา ต้องยอมรับว่าร่างใหม่มีทั้งก้าวหน้าและถอยหลัง การเปิดช่องให้ “คนนอก” เป็นนายกรัฐมนตรี ถอยหลังไปหลายสิบปี เช่นเดียวกับการให้ข้าราชการเป็นผู้จัดการการเลือกตั้ง แทนองค์กรอิสระ กกต. หรือความพยายามที่จะให้มีรัฐบาลผสมหลายพรรค โดยเปิดช่องให้กลุ่มการเมือง และเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกตั้ง

ส่วนที่ถือว่าเป็นความก้าวหน้า เช่นการจัดตั้งสมัชชาพลเมือง เพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น ตลอดจนให้สิทธิเสรีภาพต่างๆ อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะมีมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญ 2540 ในระยะแรกๆ อาจจะรู้สึกตื่นเต้น เพราะให้อำนาจประชาชนมีส่วนร่วมหลายอย่าง รวมทั้งเสนอร่างกฎหมายและถอดถอนนักการเมือง แต่สุดท้ายก็เหลว

เช่นเดียวกับนโยบายพื้นฐานของรัฐ ที่มุ่งสร้างเศรษฐกิจเสรีและเป็นธรรม หรือสร้างประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ รัฐธรรมนูญ 2517 ก็ให้รัฐดำเนินการลดความเหลื่อมล้ำ ในทางเศรษฐกิจและสังคม ผ่านมากว่า 40 ปีแล้ว และมีรัฐธรรมนูญใหม่มาอีก 8 ฉบับ มีแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไม่น้อยกว่า 8 ฉบับแต่ความเหลื่อมล้ำยิ่งทรุด

ประธาน กมธ. ยกร่างฯ พูดถึงความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยว่า 20% ของกลุ่มผู้มีรายได้สูง เป็นเจ้าของรายได้ประชาชาติถึง 54% ส่วน 20% ของกลุ่มจนสุด ได้ส่วนแบ่งแค่ 4% เศษ สถาบันไทยคดีศึกษาระบุว่า ผลการศึกษาความเหลื่อมล้ำใน 174 ประเทศ ไทยคว้าอันดับที่ 162 เป็นอันดับต้นๆของโลก ซ้ำยังมีความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสการศึกษา

ถ้ามีประกวดการร่างรัฐธรรมนูญนานาชาติ เขียนให้ก้าวหน้าที่สุด ยาวที่สุด และเป็นวรรณกรรมการเมืองขั้นเทพ ประเทศ ไทยอาจคว้าแชมป์โลกก็เป็นได้ เพราะมีประสบการณ์สูง เขียนมาแล้วอย่างน้อย 20 ฉบับ แต่มักจะอายุไม่ยืน และไม่ศักดิ์สิทธิ์ ฉบับที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด คนกลัวที่สุดและอายุยืนสุด กลายเป็นธรรมนูญการปกครองฯ 2502 ของจอมพล ส.ธนะรัชต์ ซึ่งมีแค่ 20 มาตรา.

6 ก.ค. 2558 10:37 6 ก.ค. 2558 10:37 ไทยรัฐ