ข่าว

วิดีโอ

ต.ย.ข้อสอบเข้านายสิบตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับสมัครนายสิบตำรวจหลายพันคน ผู้สมัครต้องมีวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า เช่น ปวช. หรือสูงขึ้นไปอย่าง ปวส. ปริญญาตรี โท เอก วิชาหินจะทำให้สอบได้ สอบตก ก็คือ ภาษาอังกฤษ คาดว่าจะมียอดผู้สมัครหลายแสนคนในปีนี้

ผู้อ่านท่านแนะนำให้ผมยกตัวอย่างข้อสอบภาษาอังกฤษสอบนายสิบตำรวจ ขอเรียนว่าด้วยความยินดีครับ ยกตัวอย่างรับใช้สัก 2 ข้อก็ได้ครับ Sergeant: Would you care for a cup of coffee? หมวดอยากได้กาแฟสักถ้วยไหมครับ? Lieutenant: Yes, please แหม อยากได้.............a. I love it. b. I am not hungry. c. Maybe later d. Okay.

คำตอบก็ต้องสอดคล้องกับประโยคข้างหน้า เช่นในข้อสอบข้อนี้ จ่าถามว่า หมวดอยากได้กาแฟสักถ้วยไหมครับ? ร้อยโทตอบว่า Yes, please...อยากได้

จะให้สอดรับกัน ท่านก็ต้องตอบข้อ a. I love it. ผมน่ะชอบกาแฟ แต่ถ้าท่านไปเลือกข้อ b. จะเห็นว่า ความหมายคนละเรื่องกันเลย I am not hungry. ผมไม่หิว ซึ่งไปค้านกับที่ร้อยโทตอบว่า Yes, please

c. Maybe later. อาจจะภายหลัง เพราะไปค้านกับ Yes, please

d. Okay. ตกลง ก็ไปซ้ำกับ Yes, please

ต.ย. อีกข้อ Hurry up! The train.....เร่งหน่อย รถไฟ......a. comes b. came c. is coming d. come เมื่อเจอ Hurry up! ประโยคที่ตามมาส่วนใหญ่จะเป็น Present continuous tense คือ S+is/ am/are+V.ing ต้องตอบข้อ c. (รถไฟ) กำลังมา ครับ.

คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th 
www.nitipoom.media 
www.facebook.com/nitipoom.thailand 

5 ก.ค. 2558 10:00 5 ก.ค. 2558 10:00 ไทยรัฐ