ข่าว
100 year

ผลงานดีเด่น

ไทยรัฐฉบับพิมพ์6 ก.ค. 2558 05:01 น.
SHARE

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ได้ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช 2557 จำนวน 10 ราย จาก 5 สาขา

ผู้ได้รับรางวัลประกอบด้วย สาขาพัฒนาสังคม ประเภทบุคคล ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพใต้ ศูนย์วิชาการติดตามผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเภทหน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่มีจำนวนสัตว์ป่วยประเภทสัตว์เลี้ยงมากที่สุดในโลก ด้วยทีมสัตวแพทย์ที่มีความรู้เชี่ยวชาญพิเศษสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย ตลอดจนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ ประเภทโครงการ ได้แก่ โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนและครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเภทโครงการ ได้แก่ โครงการเอสซีจี รักษ์น้ำเพื่ออนาคต บริษัท ปูนซีเมนต์ไทยจำกัด (มหาชน) ด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำไปแล้วกว่า 62,812 ฝาย เพื่อช่วยสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศ

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคล จำนวน 3 คน ได้แก่ 1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้ริเริ่มก่อตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์ ได้นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยในฐานะผู้ประดิษฐ์คิดค้นกระดูกข้อเท้าเทียมเป็นคนแรกของโลก สามารถนำไปใช้ได้จริง

3. ศาสตราจารย์เสาวภา อังสุภานิช นักวิจัยคนแรกที่ริเริ่มศึกษาสัตว์พื้นใต้น้ำในกลุ่มทาไนดาเซียทั้งด้านนิเวศวิทยาและอนุกรมวิธาน ได้ทำวิจัยเกี่ยวกับระบบนิเวศชายฝั่งทะเลสาบสงขลา เป็นระยะเวลาเกือบ 30 ปี

ประเภทหน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติและสถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ หน่วยงานวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวโพด ข้าวฟ่าง และพืชไร่แบบครบวงจร

สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย ประเภทบุคคล ได้แก่ นายเผ่าทอง ทองเจือ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญเรื่องผ้าไทย นักประวัติศาสตร์ไทย นักโบราณคดี วิทยากรผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเภทหน่วยงาน ได้แก่ สวนนงนุชพัทยา สถานที่ท่องเที่ยวระดับแนวหน้า ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ โดยการเข้าร่วมประกวดจัดสวนในงานเชลซี ฟลาวเวอร์โชว์ เป็นงานแสดงดอกไม้ของสหราชอาณาจักร ได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 6 ปีติดต่อกัน

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะได้นำคณะบุคคล ผู้แทนหน่วยงาน และผู้แทนโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี 2557 เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค์ เพื่อรับพระราชทานรางวัลประกาศเกียรติคุณ อันได้แก่ เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติทองคำของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา จากนั้นไปรับโล่ประกาศเกียรติคุณของนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล

นี่คือผลงานของคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติในการมองทะลุนำสิ่งดีๆมายกย่อง.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12ผลงานดีเด่นวีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์โรงพยาบาลสัตว์โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์โครงการเอสซีจีนิพนธ์ ฉัตรทิพากรทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์เสาวภา อังสุภานิชเผ่าทอง ทองเจือ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้