วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จ่อตั้งกรรมการตรวจสอบ แก้ปัญหาชาวบ้านไร้ที่ทำกิน

จากกรณีกลุ่มชาวบ้านจาก อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นำโดยนางสวัสดิ์ ท่าก่ำ อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 53 หมู่ 10 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นายเวท แต้มเขียน อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 114 หมู่ 10 ต.ทัพราช กว่า 10 คนเดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมที่ศูนย์ดำรงธรรม เนื่องจากถูกบุกรุกที่ดินหน่วยงานของรัฐ ทำให้ได้รับความเดือดร้อนไม่มีที่ดินทำกิน โดยนายอำพร ขันทวีชัย ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท อ.ตาพระยา เป็นผู้รับหนังสือดังกล่าวไว้

บ่ายวันที่ 3 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสวัสดิ์ ท่าก่ำ ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนไร้ที่ทำกิน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2525 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอให้กรมชลประทานพิจารณาทบทวนโครงการห้วยยาง เพราะโครงการนี้สามารถอำนวยประโยชน์ให้แก่พื้นที่ อ.ตาพระยา หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย-กัมพูชา และเป็นประโยชน์แก่ทางการทหาร เวลานั้นคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้กรมชลประทานเปิดการก่อสร้างโครงการห้วยยางได้ ต่อมาวันที่ 13 พฤษภาคม 2529 มีกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาบังคับให้ลงนามยินยอมในเอกสารมอบที่ดินแก่ชลประทาน โดยอ้างว่าจะนำไปทำอ่างกักเก็บน้ำ เพื่อทำการเกษตร โดยไม่ได้จ่ายค่าชดเชยใดๆ ส่งผลให้ชาวบ้าน 83 ราย ต้องได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีที่ทำกิน จึงรวมตัวกันเดินทางมาร้องขอความเป็นธรรมกับรัฐบาล คสช.ในครั้งนี้ด้วย

ขณะที่นายอำพล ฤทธิ์มณี (ฝวศ.คป.สระแก้ว) หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม กล่าวว่า อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านโคกกราด ต.ทัพราช อ.ตาพระยา เป็นพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าตาพระยา และป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกสูง มีพื้นที่รับน้ำฝนประมาณ 194.5 ตารางกิโลเมตร พื้นที่อ่างเก็บน้ำประมาณ 9,600 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่รับน้ำเป็นทุ่งนาประมาณ 2% ป่าโปร่ง 8% และป่าทึบ 80% ภูเขาสำคัญต่างๆที่อยู่บนขอบของพื้นที่รับน้ำฝน ด้านทิศเหนือติดเขาพรานนุช เขาสะแกกรอง และเขาวง ด้านใต้ติดเขาคันนา ด้านตะวันตกติดเขาทลาย และเขาห้วยชัน ตามระเบียบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ้าที่ดินของประชาชนในพื้นที่ชลประทานหลังปี พ.ศ. 2532 จะมีค่าชดเชยให้เพราะที่ไม่มีเอกสารสิทธิ หลังปี พ.ศ.2532 จะมีค่าเวนคืนเป็นต้นไม้และพืชผลทางการเกษตร

ทางด้านนายกฤษณะ ของนา เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.สระแก้ว ระบุว่า เรื่องที่ชาวบ้านมาร้องศูนย์ดำรงธรรมนั้น จังหวัดสระแก้วจะต้องนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบทุกเรื่อง จากนั้นประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ปัญหากรณีที่ดินอยู่ในพื้นที่ ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา และให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ของประชาชนที่ได้รับอนุญาตว่ามีทั้งหมดกี่ไร่ เพื่อรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วทราบเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป.

จากกรณีกลุ่มชาวบ้านจาก อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นำโดยนางสวัสดิ์ ท่าก่ำ อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 53 หมู่ 10 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นายเวท แต้มเขียน อายุ 69 ปี... 4 ก.ค. 2558 07:05 4 ก.ค. 2558 07:06 ไทยรัฐ