ข่าว

วิดีโอ

ชี้ "บัตรทอง" ต้องมีการปรับปรุง

กรณีนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงระบบหลักประกันสุขภาพ หรือ บัตรทอง ว่าเป็นผลจากประชานิยมและทำให้เป็นภาระที่ต้องหางบประมาณเพิ่ม ทำให้เกิดความกังวลจากกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงกองทุน จนทำให้กระทบต่อการใช้สิทธินั้น นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นโยบายด้านสุขภาพต้องทบทวนเพื่อให้ได้ข้อเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมที่สุด ที่ผ่านมาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) บริหารกองทุนได้ดี แต่ก็มีข้อที่ต้องปรับปรุงและกำลังดำเนินการปรับปรุงการทำงานให้เหมาะสมต่อไป

เมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการ สปสช.นั้น นายยงยุทธกล่าวว่า ขณะนี้ไม่มีการพิจารณาปรับเปลี่ยน ส่วนเรื่องการปรับปรุงกองทุนจะใช้วิธีการร่วมจ่าย เพื่อทำให้งบฯเพียงพอหรือไม่นั้น ขณะนี้นายกรัฐมนตรี ไม่ได้ระบุชัดว่าจะต้องใช้วิธีใด แต่โดยหลักการวิธีการบริหารกองทุนสุขภาพในทั่วโลกก็จะใช้วิธีการร่วมประกัน คือ หากรัฐบาลร่วมจ่ายให้แล้วแต่งบฯที่มียังไม่พอประชาชนก็จะต้องร่วมประกันด้วย.

นโยบายด้านสุขภาพต้องทบทวนเพื่อให้ได้ข้อเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมที่สุด ที่ผ่านมาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) บริหารกองทุนได้ดี แต่ก็มีข้อที่ต้องปรับปรุงและกำลังดำเนินการปรับปรุงการทำงานให้เหมาะสมต่อไป 4 ก.ค. 2558 00:30 4 ก.ค. 2558 00:32 ไทยรัฐ