ข่าว

วิดีโอ

ระดมฝนหลวงพระราชทานบรรเทาภัยแล้ง หลายพื้นที่มีฝนตกแล้ว

หลายพื้นที่ฝนตกแล้ว อาทิ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี กำแพงเพชร หลังระดมฝนหลวงพระราชทาน ให้ความช่วยเหลือ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง...

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. นายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง กล่าวว่า ในวันนี้ นายวราวุธ ขันติยานันท์ อธิบดีกรมฝนหลวงพิเศษ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ฝนหลวงพิเศษ ได้รายงานว่า ศูนย์ฝนหลวงพิเศษ จ.นครสวรรค์ ได้ส่งเครื่องบินขึ้นปฏิบัติการ 3 ภารกิจ จำนวน 12 เที่ยวบิน รวม 18 ชั่วโมง 30 นาที ของชั่วโมงบิน ใช้สารฝนหลวงรวม 10.2 ตัน

พร้อมสรุปรายงานพื้นที่ที่มีฝนตก ในบางพื้นที่ของจังหวัดต่างๆ ดังนี้ จ.อุทัยธานี (ในพื้นที่บ้านไร่และห้วยคต) จ.ชัยนาท (ในพื้นที่มโนรมย์ หนองมะโมง เนินขาม หันคา และสรรพยา) จ.นครสวรรค์ (ในพื้นที่อ.เมืองนครสวรรค์ โกรกพระ ตาคลี แม่วงก์ ลาดยาว เก้าเลี้ยว ตากฟ้า ท่าตะโก ไพศาลี พยุหคีรี บรรพตพิสัย และหนองบัว) จ.ลพบุรี (ในพื้นที่โคกเจริญ หนองม่วง สระโบสถ์ ชัยบาดาล และลำสนธิ) จ.กำแพงเพชร (ในพื้นที่ขาณุวรลักษบุรี) และพื้นที่ลุ่ม รับน้ำบึงบอระเพ็ด อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ ส่วนที่ จ.เพชรบูรณ์ (ตกในพื้นที่ อ.วิเชียรบุรี ศรีเทพ และ อ. บึงสามพัน) นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานฝนหลวงช่วยบรรเทาปัญหาเบื้องต้น จากภัยแล้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้.

หลายพื้นที่ฝนตกแล้ว อาทิ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี กำแพงเพชร หลังระดมฝนหลวงพระราชทาน ให้ความช่วยเหลือ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง... 3 ก.ค. 2558 20:49 3 ก.ค. 2558 22:04 ไทยรัฐ