วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คาดเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย ตันละ 160 บาท เริ่มจ่าย 21 ก.ค.

กองทุนอ้อยฯ จ่อทำสัญญากู้เงิน ธ.ก.ส. จำนวน 16,953.44 ล้าน ทยอยจ่ายช่วยเหลือชาวไร่อ้อย 150,000 ราย ทั่วประเทศภายในปีนี้ อัตราตันละ 160 บาท คาดเริ่มจ่ายเข้าบัญชี 21 ก.ค. สำหรับผู้ส่งเอกสารครบถ้วน...

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 58 นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวว่า ตามที่ ครม.ให้ความเห็นชอบให้การช่วยเหลือชาวไร่อ้อยให้ได้รับผลตอบแทนจากการขายอ้อยฤดูการผลิตปี 2557/2558 ให้ได้ใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิตมากที่สุดโดยมอบหมายให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย กู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 16,953.44 ล้านบาท เพื่อนำไปจ่ายช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อยแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย 150,000 ราย ในอัตราตันละ 160 บาท สำหรับผลการผลิตรวม 105.95 ล้านตันนั้น จากพื้นที่ปลูก 10.53 ล้านไร่ และเพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปอย่างเร็วและโปร่งใสถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ จึงตั้งคณะทำงานตรวจสอบกำกับการจ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อย ฤดูการผลิตปี 2557/2558 มาตรวจสอบอีกขึ้นหนึ่ง

ด้านนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวว่า เหตุที่เลือกกู้ ธ.ก.ส.เนื่องจากให้ข้อเสนอที่ดี โดยคิดดอกเบี้ยผ่อนปรนร้อยละ 4.25 ต่อปี ซึ่งการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ คณะกรรมการของ ธ.ก.ส. จะประชุมพิจารณาคำขอสินเชื่อของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายในวันที่ 13-14 ก.ค. 2558 และ ธ.ก.ส.จะจัดพิธีลงนามในสัญญาเงินกู้ในวันที่ 16 ก.ค. 2558 สำหรับการจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกร คาดว่า ธ.ก.ส.จะจ่ายเงินสำหรับเกษตรกรรายที่ส่งเอกสารครบถ้วนถูกต้องและได้รับการตรวจสอบแล้วภายในวันที่ 21 ก.ค. 2558 นี้ โดยงวดแรกจะจ่ายได้ร้อยละ 80 ของรายชื่อในวันแรก และคาดว่าจะจ่ายเงินให้ชาวไร่อ้อยได้ครบทั้ง 100% จำนวน 150,000 รายภายในปีนี้

ส่วนการชำระคืนเงินกู้ให้ ธ.ก.ส. จะใช้เงินจากการขึ้นราคาน้ำตาลกิโลกรัมละ 5 บาท นำไปชำระเดือนละ 1,000 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถชำระคืนหนี้ก้อนนี้ให้ ธ.ก.ส.ได้ภายใน 18 เดือน ขณะที่ภาพรวมหนี้ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายที่มีต่อ ธ.ก.ส.มียอดหนี้เดิมที่กู้ในฤดูการผลิตปี 49/50 ซึ่งวางแผนชำระหนี้เสร็จในปี 2563 แบ่งชำระหนี้แก่ ธ.ก.ส. ปีละ 450 ล้านบาท ล่าสุดยังเหลือหนี้อีก 2,100 ล้านบาท ส่วนหนี้ที่กู้เงินช่วยค่าอ้อยปีที่แล้ว คือ ฤดูการผลิตปี 2556/2557 ยังเหลือหนี้ที่ต้องชำระอีก 4,700 ล้านบาท คาดอีก 4 เดือนชำระหนี้ส่วนนี้หมด

สำหรับสถานะกองทุนฯ ปัจจุบันยังเป็นบวก กองทุนฯ จึงจัดสรรเงินจำนวน 2,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 500 บาท เป็นสินเชื่อช่วยภัยแล้งแก่ชาวไร่อ้อย คิดดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ผ่อนชำระ 4 ปี เพื่อให้เกษตรกรนำไป ขุดสระ ทำระบบน้ำหยด และน้ำบาดาล โดยให้กู้รายละสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท หากในภาพรวมแล้ว ชาวไร่อ้อยต้องการวงเงินสินเชื่อที่มากกว่านี้ จะพิจารณาอนุมัติเพิ่มสินเชื่อได้อีก โดยเงินที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับไปนี้ จะช่วยเพิ่มผลผลิตได้เป็นอย่างดี ส่วนวงเงินอีก 1,500 ล้านบาท จัดไปจัดสรรเป็นสินเชื่อซื้อรถตัดอ้อย คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากันที่ร้อยละ 2 ต่อปี ผ่อนชำระนาน 6 ปี รถตัดอ้อยมีความจำเป็นเนื่องจากปัจจุบันแรงงานขาดแคลน เกษตรกรที่สนใจติดต่อได้ที่โรงงานน้ำตาลที่จะกลั่นกรองชาวไร่อ้อยได้ว่า เหมาะสมที่จะกู้เงินหรือไม่

กองทุนอ้อยฯ จ่อทำสัญญากู้เงิน ธ.ก.ส. จำนวน 16,953.44 ล้าน ทยอยจ่ายช่วยเหลือชาวไร่อ้อย 150,000 ราย ทั่วประเทศภายในปีนี้ อัตราตันละ 160 บาท คาดเริ่มจ่ายเข้าบัญชี 21 ก.ค. สำหรับผู้ส่งเอกสารครบถ้วน... 3 ก.ค. 2558 15:26 3 ก.ค. 2558 16:26 ไทยรัฐ