ข่าว
100 year

เปลี่ยนตำรวจ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์4 ก.ค. 2558 05:01 น.
SHARE

“การปรับเปลี่ยนองค์กรตำรวจให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย” เป็นเรื่องที่คิดมานาน แต่ไม่มีใครคิดรับฟังความคิดเห็นตำรวจผู้ปฏิบัติ มีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ นายตำรวจผู้ใหญ่ นายตำรวจชั้นประทวน และตัวแทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันสัมมนาออกความเห็นในโครงสร้างตำรวจที่กำลังจะเสนอปรับโครงสร้าง

คณะกรรมาธิการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่มี พลเรือเอกศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯและวิทยาการ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ อดีตรอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.ปัญญา เอ่งฉ้วน บช.กมค.พล.ต.ต.ดร.ปิยะ อุทาโย รอง ผบช.สกพ. เสนอรายละเอียดทำให้เห็นรูปร่างและทิศทางโครงสร้างตำรวจที่กำลังจะเปลี่ยนไป

เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นมีความเห็นที่น่าสนใจในระดับผู้ปฏิบัติที่ต้องสัมผัสประชาชน และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ให้ปรับแก้ไข แบ่งโซนพื้นที่รับผิดชอบให้เล็กลง เพิ่มตำรวจระดับปฏิบัติการให้มากขึ้น ทุกวันนี้มีตำรวจที่ทำหน้าที่บริการ แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่จริงๆ ไม่น่าเกิน 7 สายประมาณ 14 นาย รับผิดชอบพื้นที่ทั้งสถานี ซึ่งถือว่าน้อยมาก

เมื่อเทียบกับนานาอารยประเทศ เช่นที่ประเทศญี่ปุ่น มีการแบ่งโซนพื้นที่ให้แต่ละโคบัง หรือสถานีรับผิดชอบ มีมากถึง10,000 สถานี ทำให้การทำงานของตำรวจญี่ปุ่นมีประสิทธิภาพมากรวมถึงการพัฒนาตัวตำรวจเอง ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การแต่งตั้งโยกย้ายให้คำนึงถึงผลการปฏิบัติงานให้มาก มีระบบคุณธรรมให้มาก เขียนหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน อย่าให้ถูกแทรกแซงจนคนทำงานไม่มีที่ยืน ไม่สามารถนำผลงานที่ทำเพื่อพี่น้องประชาชนมาใช้เพื่อความเจริญก้าวหน้าได้ เขียนอย่าให้มีข้อยกเว้น เพราะในการแต่งตั้ง จะใช้ข้อยกเว้นที่ห้ามมาใช้แทนหลักที่ควรปฏิบัติ

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนได้รับทั้งในแง่การให้บริการ การปกป้องคุ้มครอง การรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนให้มากที่สุด มากกว่าการเพิ่มตำแหน่งเพื่อสนองความต้องการของตำรวจ หรือการแทรกแซงของ “คนนอก–ตำรวจเก่า” ที่ไม่รู้เรื่องงานตำรวจแต่คิด “ฟรุ้งฟริ้ง” เข้าทำนอง...ยิ่งปรับยิ่งเละ ยิ่งเปลี่ยนยิ่งพัง

น่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและสังคมไทย คือ การที่ตำรวจมีแนวคิดพัฒนาตนเอง ทั้งองค์ความรู้ของตำรวจ ทักษะความชำนาญในวิชาชีพ ที่จะมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาคน ซึ่งเป็นหัวใจของการทำงาน.

สหบาท

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ส่องตำรวจสหบาทเปลี่ยนตำรวจสถานีรับผิดชอบแต่งตั้งโยกย้ายโครงสร้างตำรวจ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้