ข่าว

วิดีโอ

หนุนอนุรักษ์พลังงานเต็มพิกัด ควัก 4.9 พันล้านลดการใช้ไฟ

นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รมว.พลังงาน เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานว่า ที่ประชุมอนุมัติเงินประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติมกลางปีอีก 4,932 ล้านบาท เพื่อให้หน่วยงานไปดำเนินการด้านอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนตามยุทธศาสตร์พลังงาน รวม 14 โครงการ เพื่อเร่งให้แผนอนุรักษ์พลังงานขับเคลื่อนการลดความต้องการใช้พลังงานที่เกินความจำเป็นลงและการเพิ่มทางเลือกการใช้พลังงานรูปแบบอื่นให้เร็วขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

สำหรับโครงการดังกล่าว แบ่งเป็นแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 7 โครงการ วงเงิน 4,449 ล้านบาท เช่น โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน 1,500 ล้านบาท เงินส่วนนี้ จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว เพราะเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการก่อนหน้านี้ ที่ลงทุนโครงการพลังงาน 300 โครงการ รวมมูลค่า 16,000 ล้านบาท เป็นต้น ส่วนอีก 7 โครงการ วงเงิน 482 ล้านบาท อาทิ โครงการสนับสนุนติดตั้งโคมไฟส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 10-30 กิโลโวลต์ เพื่อช่วยเหลือให้ราษฎรมีอาชีพ มีรายได้และมีอาหารไว้บริโภคภายในชุมชนโดยสามารถพึ่งพาตนเองได้รวม 30 แห่ง เป็นต้น.

นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รมว.พลังงาน เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานว่า ที่ประชุมอนุมัติเงินประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติมกลางปีอีก 4,932 ล้านบาท 3 ก.ค. 2558 01:18 3 ก.ค. 2558 01:18 ไทยรัฐ