ข่าว

วิดีโอ

รุกจัด "ชลบุรีโมเดล" เพื่ออาชีพ

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ จ.ชลบุรี และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ได้ร่วมกันเปิด “เวทีการประชุมคณะกรรมการจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี” โดยนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จ.ชลบุรี มีรายได้หลักจากภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม แต่กลับขาดแคลนแรงงานสูงถึง 248,862 คนต่อปี โดยกว่าร้อยละ 80 ต้องการแรงงานช่างฝีมือระดับ ปวช.และ ปวส. แต่ปริญญาตรีต้องการเพียงร้อยละ 11 เท่านั้น ดังนั้น จึงมีแนวคิดที่จะปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งจังหวัด ภายใต้แนวคิด “ชลบุรีโมเดล” มุ่งเน้นการปลูกฝังและเสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยอุตสาหกรรมให้เกิดกับผู้เรียนทุกระดับเพื่อเตรียมพร้อมผู้เรียนเข้าสู่การทำงานในภาคอุตสาหกรรมในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ

ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ โฆษกกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาฯ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาที่มีการปรับปรุงแก้ไข กันในขณะนี้จะตอบโจทย์ชีวิตและการมีงานทำ เพื่อให้ท้องถิ่นเกิดความมั่นคง.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ จ.ชลบุรี และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ได้ร่วมกันเปิด “เวทีการประชุมคณะกรรมการจังหวัดปฏิรูปการเรียน 3 ก.ค. 2558 00:11 3 ก.ค. 2558 00:22 ไทยรัฐ