ข่าว

วิดีโอ

นริศ ยก 3 ข้อ แก้ปัญหาประมงไทย อย่างจริงจัง

นายนริศ ขำนุรักษ์ อดีต ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ ยก 3 ข้อ แก้ปัญหาประมงไทย จริงจัง เปิดฟังความเห็น ปชช.-ควบคุมเคร่งครัดสู่มาตรฐานสากล และเร่งฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลไทย 

นายนริศ ขำนุรักษ์ อดีต ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ และอดีตประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงปัญหาของประมงไทยว่า การประมงไทย ควรได้รับการแก้ปัญหาทั้งระบบ เพราะทะเลเกิดความขาดแคลน และสหภาพยุโรป (อียู) ยื่นข้อเสนอให้มีการปรับปรุงการทำการประมง ไม่เช่นนั้น จะไม่ให้นำสินค้าการประมงของไทย ส่งขายในตลาดยุโรป จึงขอเสนอ 1.ต้องเปิดรับฟังความเห็นประชาชน และผู้เกี่ยวข้องโดยเร็ว ทั้งปัญหา ทางออก และเร่งรัดผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง การดูแลน่านน้ำและชายฝั่ง ให้ออกมาโดยเร็ว เพราะมีค้างคาอยู่หลายฉบับ

2.ควบคุมการทำการประมง ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อตกลงระหว่างประเทศที่ผูกพันโดยเคร่งครัด เพื่อปรับให้เข้าสู่มาตรฐานสากล

และ 3.เร่งฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งป่าชายเลน สัตว์น้ำ เกาะแก่ง ปะการังและทรัพยากรทางทะเลอื่นๆ ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนในอดีต โดยเฉพาะการทำปะการังเทียมตามแนวพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ซึ่งประสบความสำเร็จในอ่าวไทย ที่ทำให้มีสัตว์น้ำกลับมาอุดมสมบูรณ์

นายนริศ ขำนุรักษ์ อดีต ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ ยก 3 ข้อ แก้ปัญหาประมงไทย จริงจัง เปิดฟังความเห็น ปชช.-ควบคุมเคร่งครัดสู่มาตรฐานสากล และเร่งฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งไทย 2 ก.ค. 2558 14:35 2 ก.ค. 2558 17:59 ไทยรัฐ