วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


แตงโมตัดแต่งกับเชื้อ สแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส

ปัจจุบันแทบทุกตรอกซอก ซอย หรือแม้กระทั่งซุปเปอร์มาร์เกตในห้างหรูมีระดับ เรามักเห็นรถเข็น และร้านขายผลไม้ตัดแต่ง ที่แช่น้ำแข็ง หรือตู้แช่เย็นให้เราเลือกลิ้มลอง หลากหลายชนิด

โดยเฉพาะหน้าร้อนอย่างนี้ แตงโมเย็นๆนับเป็นตัวเลือกแรกๆที่คนไทยเรามักซื้อทาน เพื่อดับกระหายคลายร้อน ทว่าในความหวานและเย็นชื่นใจของแตงโมตัดแต่งนั้น

หากผ่านมือของพ่อค้า แม่ค้าที่ไม่รักษาสุขลักษณะส่วนตัวให้ดีเพียงพอ และไม่รักษาความสะอาดของมีด เขียง และอุปกรณ์ที่สัมผัสกับแตงโมแล้ว ก็อาจทำให้แตงโมนั้นเป็นอันตรายต่อร่างกายเราได้

อันตรายที่ว่ามาจากเชื้อก่อโรคสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส

เชื้อชนิดนี้เมื่อพบปนเปื้อนอยู่ในอาหารในปริมาณมากมันจะสร้างสารพิษ เอนเทอโรทอกซิน ที่มีสมบัติพิเศษคือ ทนความร้อนได้ดี

อันตรายของมันคือ ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน เป็นตะคริวในช่องท้อง และอ่อนเพลีย ปวดศีรษะ เป็นตะคริวที่กล้ามเนื้อ และมีการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิตเป็นระยะๆ ความรุนแรง ของอาการจะขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อที่ปนเปื้อนในอาหาร ปริมาณสารพิษที่สร้างขึ้นในอาหาร ความต้านทานสารพิษ และสภาพของร่างกายทั่วไปของผู้ที่ได้รับเชื้อ

หากเราไม่ตระหนัก และใส่ใจการเลือกซื้อผลไม้ตัดแต่งที่สะอาด และผ่านขั้นตอนการเตรียมที่ถูกสุขลักษณะ ก็อาจได้รับเชื้อนี้เข้าสู่ร่างกายและเป็นอันตรายได้

วันนี้สถาบันอาหารได้สุ่ม ตัวอย่างแตงโมตัดแต่งจำนวน 5 ตัวอย่าง จากรถเข็นและร้านริมบาทวิถีในกรุงเทพฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์เชื้อ สแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส ปนเปื้อน ผลปรากฏว่า ไม่พบการปนเปื้อนในทุกตัวอย่าง

อย่าชะล่าใจกันนัก ขอแนะว่าเวลาเลือกซื้อแตงโมหรือผลไม้ตัดแต่งตามรถเข็น หรือร้านริมบาทวิถี ควรหัดเป็นคนช่างสังเกต เช่น พิจารณาว่าแม่ค้า พ่อค้าสวมถุงมือเวลาหยิบจับอาหารทุกครั้งหรือไม่ และถุงมือที่ใช้ต้องไม่สกปรก ภาชนะ มีด จาน ช้อน ส้อมและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สัมผัสกับแตงโม หรือผลไม้ต้องดูแล้วสะอาด

ที่สำคัญ ระหว่างการเตรียม หรือตัดแต่งผู้ขายต้องไม่ไอ หรือจามรดผลไม้ เพียงเท่านี้ก็ป้องกันอันตราย จากเชื้อก่อโรคในแตงโม และผลไม้ตัดแต่งได้อย่างสบายใจ.

2 ก.ค. 2558 09:28 2 ก.ค. 2558 09:28 ไทยรัฐ