วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พุทธศาสนา

พุทธศาสนา

  • Share:

เข้าสู่เดือนกรกฎาคม เป็นเดือนที่มีวันสำคัญทางพุทธศาสนาถึง 2 วัน คือวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ท่านใดอยากทราบประวัติหรืออยากศึกษาธรรมะลองเข้ามาที่ www.onab.go.th เว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมและจัดการการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม

เกี่ยวกับเรา ประวัติสำนักงานฯ อำนาจหน้าที่ วิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์ โครงสร้างส่วนราชการ องค์ความรู้ พุทธประวัติ พระพุทธรูปปางต่างๆ พระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่าน วันสำคัญทางศาสนา ประมวลคำสอน การเผยแผ่หลักธรรม หนังสือธรรมะ พุทธวจนะในธรรมบท พจนานุกรมพุทธศาสน์และนอกจากนี้ใน หน้าแรก ยังมีเมนู ข่าวประชาสัมพันธ์ บริการสำนักพุทธ พ.ร.บ.กฎระเบียบ เว็บลิงค์ คลังข้อมูล...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้