ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  กรรมการ สปสช.

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์3 ก.ค. 2558 05:01 น.
  SHARE

  ในรายงานผลการติดตามและตรวจสอบการดำเนินการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช.นั้น คตร.หรือคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ได้ระบุตรงๆเลยว่า คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องหลายประเด็น

  วันนี้จึงน่าจะมาทำความรู้จักมักคุ้นกันว่าใครเป็นใคร ในคณะกรรมการชุดนี้

  ตัวประธานนั้นก็คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยตำแหน่ง ซึ่งปัจจุบันนี้ได้แก่ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน

  กรรมการส่วนแรกเป็นกรรมการโดยตำแหน่งคือ ปลัดกระทรวงต่างๆ 7 กระทรวง กับ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

  แต่เวลามีการประชุมจริงๆ ปลัดกระทรวงเหล่านั้นไม่ได้เข้าประชุมด้วยตัวเองส่วนใหญ่จะส่งตัวแทนไปประชุมคือ พลโทบุณยรักษ์ พูนชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารบกแทนปลัดกระทรวงกลาโหม นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางแทนปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวอุรวี เงารุ่งเรือง รองปลัดกระทรวงพาณิชย์แทนปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายจรินทร์ จักกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทยแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ รองปลัดกระทรวงแรงงานแทนปลัดกระทรวงแรงงาน นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รักษาการปลัดกระทรวงสาธารณสุข นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายโกวิทย์ มีกรุณา ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณแทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

  ว่ากันจริงๆแล้วมติทั้งหลายทั้งปวงที่ออกมาปลัดกระทรวงทั้งหลายจึงอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้

  กรรมการส่วนที่สองเป็นผู้แทนองค์กรต่างๆคือ ศ.คลินิกอำนาจ กุสลานันท์ ผู้แทนแพทยสภา รศ.ทัศนา บุญทอง ผู้แทนสภาการพยาบาล นายธรณินทร์ จรัสจรุงเกียรติ ผู้แทนทันตแพทยสภา รศ.(พิเศษ) กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ ผู้แทนสภาเภสัชกรรม นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน นายวรวิทย์ บุรณศิริ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายอิทธิพล คุณปลื้ม ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ผู้แทนเทศบาล นายสุรกิจ สุวรรณแกม ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล นพ.วิชัย โชควิวัฒน ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านผู้สูงอายุ นายนิมิตร์ เทียมอุดม ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่น นางสุนทรี เซ่งกิ่ง ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านแรงงาน นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านคนพิการและจิตเวช นางสาวสารี อ๋องสมหวัง ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านเกษตรกร

  ส่วนที่สามเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข นายคณิศ แสงสุพรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคสุวพลา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทย ศ.เกียรติคุณสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันสุขภาพ นพ.พินิจ หิรัญโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ทางเลือก พล.อ.ต.อิทธพร คณะเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

  แล้วมี นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นเลขานุการแต่ตอนนี้ถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว

  กรรมการส่วนที่สองผู้แทนองค์กรต่างๆ และกรรมการส่วนที่สามผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆนี่แหละที่มีบทบาทสูงในการผลักดันเรื่องราวต่างๆโดยการชี้นำของหมอบางคน

  มีเรื่องมีราวฉาวโฉ่ขนาดนี้แล้วยังทำเป็นทองไม่รู้ร้อนคอยนั่งรับเบี้ยประชุมแพงๆอยู่อีกหรือ.

  “ซี.12”

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  มุมข้าราชการซี.12กรรมการ สปสช.รัชตะ รัชตะนาวินงบประมาณภาครัฐคตร.

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 17:02 น.