ข่าว
100 year

ชูไทยเป็นดิจิทัลคอนเทนต์อาเซียน

ไทยรัฐฉบับพิมพ์2 ก.ค. 2558 05:01 น.
SHARE

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ต่างประเทศ (กต.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2559-2563) ที่คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติทำการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในภาพรวม รวมทั้งรวบรวมสถิติที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน หรือ ดิจิทัลคอนเทนต์ของอาเซียน สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ

โดยยุทธศาสตร์จะมีสาระสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการผลิตด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลบันเทิงไทยให้เป็นมืออาชีพ ให้สามารถพัฒนาตลาดดิจิทัลบันเทิงไทยในเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศ ขณะเดียวกันยังรวมถึงความร่วมมือการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลบันเทิงระหว่างประเทศ และพัฒนาฐานข้อมูลและกลไกเพื่อยกระดับการบริหารจัดการอุตสาหกรรมดิจิทัลบันเทิงไทย โดยที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษารายละเอียด ข้อเสนอแนะให้ครบวงจรเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมให้นักลงทุนต่างประเทศกลับเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย ส่วนการเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานที่กำกับดูแลภาพยนตร์ในรูปแบบองค์การมหาชนอยู่ภายในกำกับของกระทรวงวัฒนธรรมนั้น คณะกรรมการส่วนใหญ่รวมถึงตนห็นด้วยเพราะวงการภาพยนตร์จะได้รับการส่งเสริมอย่างมีประสิทธิภาพ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวการศึกษาข่าวธนะศักดิ์ ปฏิมาประกรดิจิทัลคอนเทนต์อาเซียนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการผลิตด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลบันเทิงไทยอุตสาหกรรมดิจิทัลบันเทิงไทย

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้