ข่าว

วิดีโอ

แนะร่าง ก.ม.พระปริยัติสามัญฯต้องยึดโครงสร้างเดิม

พระครูปริยัติวีราภรณ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 9 ในฐานะคณะทำงานเพื่อจัดทำร่าง พ.ร.บ.โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.... กล่าวภายหลังการประชุมคณะทำงานฯ ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2 อาคารสุขประพฤติ ว่า คาดว่าจะมีการประชุมคณะทำงานฯ อีกประมาณ 1 ครั้ง เพราะขณะนี้การร่าง พ.ร.บ.นี้คืบหน้าไปมากจนใกล้จะแล้วเสร็จ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าร่วมประชุมด้วย และมีความเห็นสอดคล้องกันในการที่จะให้มีร่าง พ.ร.บ.นี้ เพื่อให้ครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญฯมีสถานภาพที่ดีขึ้น รวมทั้งทำให้การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญฯ คล่องตัวและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

พระครูปริยัติวีราภรณ์ กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้หารือกันถึงแนวทางในการตั้งเขตพื้นที่การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญฯ โดยมีการทักท้วงกันว่าควรที่จะยึดโครงสร้างเดิมคือเป็นกลุ่มโรงเรียน เพื่อที่จะให้ง่ายต่อการเสนอกฎหมาย เนื่องจากหากเสนอเปลี่ยนโครงสร้างก็จะทำให้ต้องอธิบายความถึงที่มาที่ไป อาจจะทำให้กฎหมายผ่านการพิจารณายากขึ้น ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้คณะทำงานฯจะดำเนินการปรับแก้เนื้อหาที่ได้รับการเสนอแนะมา เพื่อนำเสนอให้มหาเถรสมาคม (มส.) พิจารณาในช่วงต้นเดือนก.ค.นี้ พร้อมทั้งจะเริ่มทำประชาพิจารณ์ครั้งแรกในวันที่ 18 ก.ค.ที่ จ.ขอนแก่น และจะมีการทำประชาพิจารณ์ในภูมิภาคอื่นๆต่อไป.

คาดว่าจะมีการประชุมคณะทำงานฯ อีกประมาณ 1ครั้ง เพราะขณะนี้การร่าง พ.ร.บ.นี้คืบหน้าไปมากจนใกล้จะแล้วเสร็จ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าร่วมประชุมด้วยและมีความเห็นสอดคล้องกันในการที่จะให้มีร่าง พ.ร.บ.นี้ 2 ก.ค. 2558 00:41 2 ก.ค. 2558 00:42 ไทยรัฐ