ข่าว

วิดีโอ

'อดุลย์' สั่ง พม.จังหวัดสำรวจภัยแล้ง พร้อมเร่งเยียวยา

'อดุลย์' สั่ง พมจ.สำรวจภัยแล้ง และผู้ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เตรียมงบ 20 ล้าน ให้การช่วยเหลือ นิคมสร้างตนเอง 46 แห่ง ศูนย์พัฒนาชาวเขา 16 แห่ง ที่ได้รับผลกระทบ...

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2558 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า กรณีที่ประชาชนในหลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ตนได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงฯ อาทิ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัดลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในพื้นที่ และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน โดยมอบหมายให้ นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต รองปลัด พม. ประสานข้อมูลจาก พมจ. และจัดทำเป็นแผนในการระดมความช่วยเหลือ พร้อมรายงานให้ตนทราบภายในวันที่ 3 ก.ค.นี้ รวมถึงให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเร่งสำรวจ และให้ความช่วยเหลือสมาชิกนิคมสร้างตนเองและศูนย์พัฒนาชาวเขาที่ได้รับผลกระทบ

ด้าน นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กล่าวว่า พส.มีนิคมสร้างตนเอง 46 แห่ง ศูนย์พัฒนาชาวเขา 16 แห่ง ที่อยู่ในความดูแล ได้สั่งการให้สำรวจว่าพื้นที่ใดอยู่ในเขตภัยแล้ง และมีสมาชิกได้รับความเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหน รวมถึงสำรวจวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร รถน้ำ ซึ่งมีทั้งหมด 43 คัน อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และให้เร่งจัดทำแผนเผชิญเหตุว่าจะต้องดำเนินการช่วยเหลือสมาชิกพื้นที่ได้อย่างไร ซึ่งรวมถึงพื้นที่อื่นที่ไม่ได้ประสบภัยแล้ง จะเข้ามาร่วมบูรณาการช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบปัญหาอย่างไร โดยได้จัดเตรียมงบประมาณ 20 ล้านบาท รองรับการช่วยเหลือ.

'อดุลย์' สั่ง พมจ.สำรวจภัยแล้ง และผู้ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เตรียมงบ 20 ล้าน ให้การช่วยเหลือ นิคมสร้างตนเอง 46 แห่ง ศูนย์พัฒนาชาวเขา 16 แห่ง ที่ได้รับผลกระทบ... 1 ก.ค. 2558 16:59 1 ก.ค. 2558 21:59 ไทยรัฐ