วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'อดุลย์' สั่ง พม.จังหวัดสำรวจภัยแล้ง พร้อมเร่งเยียวยา

'อดุลย์' สั่ง พมจ.สำรวจภัยแล้ง และผู้ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เตรียมงบ 20 ล้าน ให้การช่วยเหลือ นิคมสร้างตนเอง 46 แห่ง ศูนย์พัฒนาชาวเขา 16 แห่ง ที่ได้รับผลกระทบ...

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2558 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า กรณีที่ประชาชนในหลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ตนได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงฯ อาทิ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัดลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในพื้นที่ และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน โดยมอบหมายให้ นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต รองปลัด พม. ประสานข้อมูลจาก พมจ. และจัดทำเป็นแผนในการระดมความช่วยเหลือ พร้อมรายงานให้ตนทราบภายในวันที่ 3 ก.ค.นี้ รวมถึงให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเร่งสำรวจ และให้ความช่วยเหลือสมาชิกนิคมสร้างตนเองและศูนย์พัฒนาชาวเขาที่ได้รับผลกระทบ

ด้าน นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กล่าวว่า พส.มีนิคมสร้างตนเอง 46 แห่ง ศูนย์พัฒนาชาวเขา 16 แห่ง ที่อยู่ในความดูแล ได้สั่งการให้สำรวจว่าพื้นที่ใดอยู่ในเขตภัยแล้ง และมีสมาชิกได้รับความเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหน รวมถึงสำรวจวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร รถน้ำ ซึ่งมีทั้งหมด 43 คัน อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และให้เร่งจัดทำแผนเผชิญเหตุว่าจะต้องดำเนินการช่วยเหลือสมาชิกพื้นที่ได้อย่างไร ซึ่งรวมถึงพื้นที่อื่นที่ไม่ได้ประสบภัยแล้ง จะเข้ามาร่วมบูรณาการช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบปัญหาอย่างไร โดยได้จัดเตรียมงบประมาณ 20 ล้านบาท รองรับการช่วยเหลือ.

'อดุลย์' สั่ง พมจ.สำรวจภัยแล้ง และผู้ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เตรียมงบ 20 ล้าน ให้การช่วยเหลือ นิคมสร้างตนเอง 46 แห่ง ศูนย์พัฒนาชาวเขา 16 แห่ง ที่ได้รับผลกระทบ... 1 ก.ค. 2558 16:59 1 ก.ค. 2558 21:59 ไทยรัฐ