ข่าว

วิดีโอ

ตั้ง 'อำนวย กาจีนะ' เป็นรักษาราชการแทนปลัด สธ.

ขอบคุณภาพ : เว็บ กระทรวงสาธารณสุข

สธ. ตั้ง นพ.อำนวย กาจีนะ ตำแหน่งรองปลัด สธ. เป็นรักษาราชการแทน ปลัด สธ.แทน นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ที่มีปัญหาสุขภาพ ยันไม่เกี่ยวการเมือง

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. มีรายงานว่า นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามคำสั่ง วันที่ 1 ก.ค. 2558 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่า ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรี มีคำสั่งที่ 75/2558 ลงวันที่ 11 มี.ค. 2558 ให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรณี นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี เพื่อปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานด้านการวิจัยและการพัฒนาด้านการสุขภาพแห่งชาติ

และคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 434/2558 ลงวันที่ 11 มี.ค. 2558 แต่งตั้ง นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขอีกตำแหน่งหนึ่งนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ให้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงฯ ที่ 434/2558 และแต่งตั้งให้ นพ.อำนวย กาจีนะ ตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นรักษาราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อีกตำแหน่งหนึ่ง

ขณะที่ นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รักษาการปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ขณะนี้ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีคำสั่งแต่งตั้ง นพ.อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นรักษาการปลัดกระทรวงสาธารณสุข แทนตน มีผลแล้ว โดยยืนยันว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมือง หรือความขัดแย้งอะไรตามที่มีกระแสข่าว แต่เป็นความต้องการของตนเองที่เคยแจ้งความประสงค์ไปแล้วว่าจะรับตำแหน่งรักษาการปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพียงชั่วคราว เพราะมีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกาย มีโรคประจำตัว

สธ. ตั้ง นพ.อำนวย กาจีนะ ตำแหน่งรองปลัดสธ. เป็นรักษาราชการแทน ปลัด สธ.แทน นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ที่มีปัญหาสุขภาพ ยันไม่เกี่ยวการเมือง 1 ก.ค. 2558 15:18 1 ก.ค. 2558 15:38 ไทยรัฐ