ข่าว
100 year

สั่งด่านตรวจ...คุมเข้มผัก–ผลไม้จีน

ไทยรัฐฉบับพิมพ์2 ก.ค. 2558 05:01 น.
SHARE

เมื่อวันวาน...ผมได้พูดถึงแผนการตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหาร ณ ด่านนำเข้าของไทยรองรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี (AEC) ในปลายปีนี้ (2558) ซึ่งจะมีการก๊อบปี้พิมพ์เขียวโมเดลตรวจสอบสินค้าพืชแบบ “bottleneck control” ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี...

ณ วันนี้...กรมวิชาการเกษตรสั่งด่านตรวจพืชคุมเข้มผัก–ผลไม้นำเข้าจากจีน ผ่านชายแดนภาคเหนือทั้งทางบก–ทางเรือ ตั้งป้อมสกัดศัตรูพืชกักกัน พร้อมสุ่มตรวจสารตกค้าง เป็นข้อมูลเจรจาทางการค้า เป็นการง้างนกปืนไว้รอแล้ว...

คุณอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พูดถึงเรื่องนี้ว่า...ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช 48 ด่านทั่วประเทศ ทั้งด่านตรวจพืชท่าเรือ ด่านตรวจพืชท่าอากาศยาน ด่านตรวจพืชไปรษณีย์ และด่านตรวจพืชตามแนวชายแดน เพิ่มมาตรการควบคุมและตรวจสอบสินค้าพืชผักและผลไม้นำเข้า เข้มงวดมากยิ่งขึ้น

...โดยเฉพาะด่านตรวจพืชในเขตภาคเหนือ อาทิ ด่านเชียงของ และด่านเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีสินค้าผักและผลไม้จากจีนนำเข้าปริมาณมากและต่อเนื่อง ให้เพิ่มความเข้มงวดตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ในการ ป้องกันศัตรูพืชกักกันหลุดรอดเข้ามาแพร่ระบาดสร้างความเสียหายให้กับแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจภายในประเทศ

เบื้องต้นได้กำชับให้ด่านตรวจพืชตรวจสอบศัตรูพืชอย่างละเอียด พร้อมนำระบบการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชระยะไกลผ่านอินเตอร์เน็ต (Remote Microscope Diagnosis) มาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชได้อย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว...

...หากพบว่ามีศัตรูพืชกักกันติดมากับผักหรือผลไม้นำเข้าจะปฏิเสธการนำเข้าและตีกลับสินค้าทันที ถ้าพบศัตรูพืชที่ไม่ใช่ศัตรูพืชกักกันจะให้ผู้ประกอบการดำเนินการกำจัดศัตรูพืชดังกล่าวก่อน โดยวิธีการที่เหมาะสมกับชนิดของศัตรูพืช เช่น การรมสารเมทิลโบรไมด์ จนมั่นใจว่าศัตรูพืชที่ติดมากับสินค้าถูกกำจัด 100% แล้วจึงจะอนุญาตให้นำเข้าและปล่อยสินค้าเข้ามาได้

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชยังมีการสุ่มตรวจสารตกค้าง ในผักผลไม้ทุกชนิดที่นำเข้าด้วย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลไว้เป็นหลักฐานในการเจรจาต่อรองทางการค้ากับจีนในอนาคต

“...นอกจากควบคุมผักและผลไม้นำเข้าแล้ว กรมวิชาการเกษตรยัง มอบหมายให้ด่านตรวจพืชตรวจสอบศัตรูพืชในผักและผลไม้ส่งออกเข้มงวดมากขึ้นด้วย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชให้กับประเทศคู่ค้า เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคและกระทบต่อการส่งออกของไทยในระยะยาวด้วย...” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตอกย้ำอย่างนั้น...!!

ดอกสะแบง

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินดอกสะแบงพิมพ์เขียวโมเดลผลไม้นำเข้าจากจีนศัตรูพืชกักกันสินค้าพืชผักด่านตรวจ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้