วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Double negatives (1)

ในบางภาษานะครับ คำประเภท nobody, nothing หรือ never จะต้องใช้กับกริยาปฏิเสธ หรือ negative verb แต่ในภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐาน คำประเภท nobody, nothing, never ฯลฯ ตัวมันเองให้ความหมายในเชิงปฏิเสธอยู่แล้ว ดังนั้น not ก็จึงไม่จำเป็น ผู้อ่านท่านที่เคารพ อย่าไปใช้ปฏิเสธซ้อนปฏิเสธอีกนะครับ อย่างเช่นว่า...✔...I opened the door, but I could see nobody. ประโยคนี้ถูกแล้วนะครับ สื่อความหมายว่า ผมเปิดประตู แต่ผมมองไม่เห็นใคร อย่าไปใช้ปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ ถ้าเขียนอย่างนี้ผิดนะครับ...✘... I opened the door, but I couldn’t see nobody.

เพื่อนถามโอเลก (Oleg) หลังจากเสร็จประชุมแล้วว่า ยังมีอะไรเป็นประเด็นอีกไหม? โอเลกตอบว่า...✘... Nothing doesn’t matter now-everything’s finished. ตอนนี้ไม่มีประเด็นอะไรแล้ว ทุกอย่างมันจบไปหมดแล้ว โอเลกพูดอย่างนี้ผิดครับ nothing ก็เป็นปฏิเสธ doesn’t ก็เป็นปฏิเสธ นี่มันเข้าข่าย double negatives ก็คือปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ ในหลายภาษาอาจจะถูก แต่ในภาษาอังกฤษผิดครับ ผมจึงแนะนำให้โอเลกพูดซะใหม่ให้ถูกต้องว่า...✔... Nothing matters now—everything’s finished.

หรืออย่างกรณี never ก็เหมือนกัน ต้องระวังเรื่อง double negatives อยู่กันมาหลายปีแล้ว แต่อับดุซซอมัด (Abdul Samad) ก็ยังไม่เข้าใจว่า ภรรยาชาวมองโกเลียของตนเองชอบอะไร...✘... I haven’t never known what my wife likes. ผมไม่เคยรู้ว่าภรรยาของผมชอบอะไร ซึ่งประโยคนี้ผิดนะครับ haven’t ก็เป็นปฏิเสธ never ก็เป็นปฏิเสธ ถ้าจะให้ถูกควรจะพูดว่า...✔... I’ve never known what my wife likes.

คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th 
www.nitipoom.media 
www.facebook.com/nitipoom.thailand 

1 ก.ค. 2558 09:37 1 ก.ค. 2558 09:37 ไทยรัฐ